>
2023-10-17

G. Grigaitė-Daugirdė: turime užtikrinti agresorių Ukrainoje atsakomybę už seksualinius nusikaltimus

Teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė susitiko su Jungtinių Tautų specialiąja įgaliotine seksualinio smurto konfliktų metu klausimais Pramila Patten.  

Susitikimo metu aptartos Jungtinių Tautų pastangos dėl rusijos vykdomo seksualinio smurto Ukrainoje ir Lietuvos indėlis tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu, kad smurto, taip pat ir seksualinio, atvejai Ukrainoje būtų užkardyti, o kaltieji – patraukti atsakomybėn. Taip pat aptarta, kokia pagalba nuo seksualinio smurto nukentėjusioms aukoms teikiama Lietuvoje. 

Pasak G. Grigaitės-Daugirdės, seksualinis smurtas ginkluotuose konfliktuose vis dar yra skaudi realybė, tą įrodo ir į Lietuvą atvykusių karo Ukrainoje aukų liudijimai. Atsakomybę už tokius karo nusikaltimus nustato tiek tarptautinė, tiek nacionalinė teisė. Turint omenyje ilgalaikes seksualinio smurto nusikaltimų pasekmes jų aukoms, nukentėjusių asmenų identifikavimui vykstančio karo Ukrainoje kontekste turi būti skiriamas ypatingas dėmesys tam, kad jiems būtų suteikiama visa įmanoma psichologinė, medicininė ir kita būtina pagalba. 

„Nuo pirmųjų karo Ukrainoje dienų Lietuva akcentavo rusijos atsakomybės klausimą, viena pirmųjų inicijavo tarptautinės teisės procesus, aktyviai naudojasi tarptautinės teisės instrumentais siekdama tarptautine teise grindžiamos tvarkos ir ją pažeidžiančių valstybių atsakomybės. Turime nepaliauti dėti pastangas agresorių atsakomybei užtikrinti ir teikti visapusišką paramą Ukrainai bei jos kovai už laisvę“, – pabrėžia G. Grigaitė-Daugirdė. 

2023 m. Lietuva skyrė finansinę paramą Pramilos Patten pirmininkaujamam JT kovos su seksualiniu smurtu konfliktų metu veiksmų tinklui „UN Action“.