>
2023-11-10

Į EŽTT teisėjo pareigas nuo Lietuvos siūlomi trys atrinkti kandidatai

Šių metų balandį paskelbus atranką į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjo pareigas, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, kandidatais pretendavo tapti 9 asmenys. 

Darbo grupė, vykdžiusi atrankos pokalbius su pretendentais, kiekvieną pokalbyje dalyvavusį pretendentą įvertino nuo 1 iki 10 balų. Vadovaudamasi gautais rezultatais, darbo grupė sudarė ir patvirtinto kandidatų, atitinkančių EŽTT teisėjui keliamus reikalavimus, sąrašą. Pagal Vyriausybės nustatytus reikalavimus, šis sąrašas buvo pateiktas Ministrui Pirmininkui, kuris, įvertinęs kandidatūras, Vyriausybei pateikė motyvuotą siūlymą dėl trijų kandidatų siūlymo į EŽTT teisėjus.  

Vyriausybė, gavusi Respublikos Prezidento ir Seimo pritarimą, priėmė nutarimą dėl šių trijų kandidatūrų siūlymo (pagal pavardes abėcėlės tvarka): 

1) Lyros Jakulevičienės; 
2) Gedimino Sagačio; 
3) Editos Žiobienės. 

Vienas iš Lietuvos pasiūlytų 3 kandidatų Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos bus išrinktas EŽTT teisėju. Tačiau, visų pirma, Lietuvos pateiktą 3 kandidatų sąrašą dar vertins ET Ministrų Komiteto rezoliucija įsteigta patariamoji ekspertų kolegija. Be to, prieš balsavimą ET Parlamentinėje Asamblėjoje Lietuvos pasiūlyti kandidatai taip pat bus vertinami ir Parlamentinės Asamblėjos Teisėjų atrankos komitete. Naujasis Lietuvos deleguotas teisėjas pakeis šiuo metu pareigas einantį teisėją Egidijų Kūrį, atsižvelgiant į jo kadencijos pabaigą. 

Atranką vykdžiusią darbo grupę sudarė: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas ir darbo grupės pirmininkas Gintaras Goda, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Seimo kontrolierė, Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė, Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos teisininkų draugijos narys Vytautas Nekrošius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė, advokatas, Advokatų tarybos narys Kęstutis Švirinas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė Skirgailė Žalimienė.