2024-04-12

Iškilmingai prisiekė advokatai ir teismo ekspertas

Šiandien iškilmingoje ceremonijoje prisiekė 2 advokatai ir teismo ekspertas. 

Prisiekusiuosius sveikinusi teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska pasidžiaugė, kad tiek advokatų, tiek teismo ekspertų bendruomenės turi aukštą visuomenės pasitikėjimo mandatą, todėl itin svarbu stiprinti profesinę nepriklausomybę, teisės ginamų vertybių apsaugą, prisidėti užtikrinant nuoseklią ir teisingą viso teisinio proceso eigą. 

„Spinter“ tyrimo duomenimis, visuomenės pasitikėjimo advokatais balas – 6,23 iš dešimties, net 36 proc. apklaustųjų mano, kad advokatai yra pagrindiniai žmogaus teisių gynėjai. Užsakovų apklausa atskleidžia, kad Lietuvos teismo ekspertizės centro paslaugų kokybę užsakovai vertina labai gerai.

2024 m. prisiekė 26 advokatai ir 4 teismo ekspertai.