>
2023-10-20

J. Greičienė: skaitmeninių technologijų plėtra didina teisingumo sistemos prieinamumą

Teisingumo viceministrė Jurga Greičienė šiandien dalyvauja ES Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje, kurioje plačiai diskutuojama apie priemones, prisidedančias prie teisingumo sistemos efektyvumo ir kokybės gerinimo, atliepiant inovacijų ir skaitmenizacijos procesų plėtros iššūkius, taip pat – kaip veiksmingai suderinti bankroto teisės aspektus. Daug dėmesio skiriama ir naujų teisinių priemonių paieškai rusijos vykdomos karinės agresijos Ukrainoje kontekste.

Kalbėdama apie teisingumo sistemos efektyvumą Lietuvoje, J. Greičienė pabrėžė, kad mūsų šalyje teisingumo sistemos prieinamumas gerinamas naudojant skaitmenines technologijas, sistemiškai skatinant jų plėtrą.

„Pastaruoju metu Lietuvoje teismų Elektroninių paslaugų portalo vartotojų skaičius nuolat auga. Ši interaktyvi platforma suteikia galimybes sekti bylos eigą, gauti pranešimus, naudotis dokumentų formomis, leidžia efektyviau ir greičiau komunikuoti su teismu. 2022 m. net 86 proc. civilinių ir administracinių bylų buvo tvarkoma elektronine forma. Taip pat teismų veikloje plačiai pasitelkiamos vaizdo konferencijos ir yra užtikrinamas nuotolinio teismo posėdžio viešumas – visuomenė gali stebėti šiuos posėdžius nuotoliniu būdu“, – pažymėjo J. Greičienė.

Viceministrė pastebėjo, kad šiuo metu Lietuvoje įvairiais formatais vyksta diskusijos ir dėl galimybių pasitelkti dirbtinį intelektą, siekiant palengvinti, pagreitinti ir pagerinti teisingumo sistemos procesus, tačiau didelis dėmesys turi būti skirtas visapusiškam idėjų, jų pridėtinės vertės ir galimų rizikų įvertinimui, tinkamai žmogaus teisių ir asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

Taryboje taip pat aptariama sankcijų taikymo už Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių pažeidimus ir turto susigrąžinimo bei konfiskavimo srityse pažanga karinės agresijos Ukrainoje kontekste. 

Pasak viceministrės, rusijos keliama grėsmė Europos saugumui yra beprecedentė, todėl tiek Tarptautinio baudžiamojo persekiojimo už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą centro (ICPA) įsteigimas Hagoje, tiek Europos Tarybos rėmuose įsteigtas rusijos federacijos agresijos prieš Ukrainą padarytos žalos registras – yra vieni svarbiausių žingsnių, siekiant, kad būtų užtikrintas savalaikis ir realus teisingumas Ukrainai ir jos žmonėms.

J. Greičienės teigimu, šiandien ypač svarbu diskutuoti dėl visaverčio tarptautinio baudžiamojo tribunolo agresijos prieš Ukrainą nusikaltimui įsteigimo, kad būtų atkurtas patikėjimas tarptautine teise, o kaltieji už agresijos nusikaltimą – patraukti atsakomybėn. Todėl teisinės ir politinės diskusijos negali užsitęsti, svarbu ryžtingai žengti į priekį ir užtikrinti teisingumą Ukrainai.  

Diskutuojant dėl direktyvos, kuria siekiama suderinti tam tikrus nemokumo teisės aspektus, J. Greičienė akcentavo svarbą sumažinti kliūtis laisvam kapitalo judėjimui Europos Sąjungoje, taip prisidedant prie efektyvaus kapitalo rinkų sąjungos kūrimo.

J. Greičienė atkreipė ES ministrų dėmesį, kad šioje srityje svarbu toliau dirbti ekspertiniu lygiu ir siekti subalansuoto suderinamumo tarp ES valstybių narių bei nustatyti minimalų apsaugos standartą, kuris apsaugotų skolininko turtą ir padėtų išvengti žalos kreditoriams. 

Ministrų tarybos darbotvarkėje taip pat patvirtintos Tarybos išvados dėl piliečių skaitmeninio įgalinimo siekiant apsaugoti ir įgyvendinti jų pagrindines teises skaitmeniniame amžiuje.

ES Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba vyksta Liuksemburge.