2023-11-20

Kandidatu į ESTT teisėjus siūlomas Irmantas Jarukaitis, į ESTT generalinius advokatus – Rimvydas Norkus

Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė įvykdė kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) teisėjus ir generalinius advokatus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atranką. Į ESTT teisėjo poziciją pretendavo 2 asmenys, į generalinio advokato – 4 asmenys. 

Po pokalbių su pretendentais darbo grupė sudarė kandidatų, atitinkančių ESTT teisėjams ir generaliniams advokatams keliamus reikalavimus, sąrašus. Į sąrašus įrašyti asmenys darbo grupės vykdytoje atrankoje surinkę ne mažiau kaip 8 vertinimo balus iš 10. 

Į Kandidatų į ESTT teisėjus sąrašą įrašytas Irmantas Jarukaitis. Į Kandidatų į ESTT generalinius advokatus sąrašą įrašytas Rimvydas Norkus. 

Sąrašai pateikti Ministrei Pirmininkei, kad ji, įvertinusi kandidatūras, Vyriausybei galėtų pateikti motyvuotą siūlymą dėl kandidato į ESTT teisėjus ir kandidato į ESTT generalinius advokatus. Vyriausybė, Respublikos Prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus į ESTT teisėjus ir generalinius advokatus konsultuojasi su Seimu. Remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, ESTT teisėjai ir generaliniai advokatai skiriami valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu šešerių metų kadencijai pasikonsultavus su numatytu komitetu. 

Atranką vykdžiusią darbo grupę sudarė: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas ir darbo grupės pirmininkas Vytautas Mizaras; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė; advokatas, Advokatų tarybos narys Raimundas Jurka; Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotoja Egidija Tamošiūnienė; Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanė, Lietuvos teisininkų draugijos narė Vigita Vėbraitė; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė Skirgailė Žalimienė. 

Siekiant atrankos viešumo ir skaidrumo, informacija apie atranką, jos eigą ir pretendentus skelbta viešai.