>
2024-01-12

Konstitucinio Teismo teisėjas Aurelijus Gutauskas: Konstitucija mus įpareigoja būti aktyviais piliečiais

Teisinio švietimo ir pilietiškumo pamoka su Konstitucinio Teismo teisėju Aurelijumi Gutausku sulaukė Marijampolės Petro Armino progimnazijos aštuntokų susidomėjimo. Teisingumo ministerijai kartu su Konstituciniu Teismu šalies mokyklose ir Konstituciniame Teisme inicijavus teisinio švietimo ir pilietiškumo pamokų ciklą, sulaukta aktyvaus mokyklų įsitraukimo ir bendradarbiavimo.  

Anot Konstitucinio Teismo teisėjo Aurelijaus Gutausko, Konstitucija mus įpareigoja būti aktyviais piliečiais, ypač svarbu prisidėti ugdant smalsų, visą gyvenimą besimokantį žmogų, diegti pilietiškumo ir tautinio identiteto pagrindus, nes mokykla esame mes kiekvienas.  

A. Gutausko teigimu, Laisvės gynėjų dienos išvakarės – tai puiki proga prisiminti ne tik Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, bet ir žmones, kurie jas gynė. Svarbiausias mūsų prioritetas – išsaugoti ir stiprinti atvirą, pilietinę ir demokratinę teisinę valstybę. 

Konstitucinio Teismo teisėjas daug dėmesio skyrė moksleiviams pasakodamas apie konstitucinio lygio ginčų visuomenėje ir valstybėje didėjimą bei jų sudėtingumą, atskleidė Konstitucijos dvasios sąvoką, teisės taikymo viršenybės ir teisės taikymo pirmenybės santykį, Konstitucinio Teismo nutarimų reikšmę, papasakojo moksleiviams, kas padeda užtikrinti Konstitucijos gyvybingumą, prisitaikyti prie teisinės sistemos pokyčių, įveikti šių dienų iššūkius. 

„Norint pasiekti didelių dalykų, svarbu ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti. Tikėjimas savimi yra vienas svarbiausių „statybinių blokų“ teisininko veikloje“, – savo patirtį moksleiviams atskleidė A. Gutauskas.  

Pasak Marijampolės Petro Armino progimnazijos direktoriaus Raimundo Valiuko, ši iniciatyva yra puiki galimybė moksleiviams iš pirmų lūpų sužinoti apie Konstitucinio Teismo veiklą, teisėjo profesinį kelią, geriau suvokti pamatines Konstitucijos vertybes, nes taip galime įkvėpti jaunąją kartą aktyviai ir atsakingai dalyvauti ne tik mokyklos, vietos bendruomenės, bet ir visuomenės gyvenime, prisidėti prie valstybės kūrimo.   

Teisingumo ministerija kartu su Konstituciniu Teismu šalies mokyklose ir Konstituciniame Teisme inicijuoja teisinio švietimo ir pilietiškumo pamokas, kurias veda šio teismo teisėjai.  

Ši iniciatyva, prasidėjusi 2023 m. lapkritį, truks iki 2024 metų pabaigos.