2024-01-10

Lietuva prisidės prie tarptautinės bendruomenės veiksmų kovojant su karo nusikaltimais

Vyriausybė pritarė iniciatyvai ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statuto pakeitimus, kuriais siekiama veiksmingiau kovoti su sunkiausiais nusikaltimais, keliančiais grėsmę taikai ir saugumui visame pasaulyje.   

Siekiamais ratifikuoti Romos statuto pakeitimais yra papildytas draudžiamų naudoti ginklų sąrašas. Karo nusikaltimams yra priskiriamas ginklų, kuriuose naudojami mikrobiniai ar kiti biologiniai agentai arba toksinai, naudojimas; ginklų, kurių pagrindinis poveikis yra sužeisti skeveldromis, neaptinkamomis rentgeno spinduliais žmogaus kūne, naudojimas; lazerinių ginklų, specialiai sukurtų taip, kad jų vienintelė kovinė funkcija arba viena iš kovinių funkcijų būtų sukelti nuolatinį apakimą neapsaugotam regėjimui, naudojimas; tyčinis civilių vertimas badauti kaip kariavimo būdas, atimant iš jų išgyvenimui būtinus reikmenis, taip pat sąmoningai sudarant kliūtis tiekti išteklius siekiant padėti.

Be to, pritarta Romos statuto pereinamojo laikotarpio nuostatos panaikinimui, pagal kurią septynerius metus po Statuto įsigaliojimo konkrečioje valstybėje ši valstybė galėjo nepripažinti TBT jurisdikcijos Romos statute (8 straipsnyje) įvardintų nusikaltimų kategorijai, jei jos piliečiai būtų įtariami padarius nusikaltimą arba nusikaltimas būtų padarytas jos teritorijoje.    

Romos statuto pakeitimai dėl išplėsto draudžiamų naudoti ginklų sąrašo Lietuvos atžvilgiu įsigalios praėjus vieneriems metams po jų ratifikavimo raštų deponavimo Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.    

Pakeitimai dėl pereinamojo laikotarpio nuostatos panaikinimo tiek tarptautinės teisės prasme, tiek Lietuvos atžvilgiu įsigalios praėjus vieneriems metams po to, kai septynios aštuntosios valstybių, Romos statuto Šalių, deponuos pakeitimo ratifikavimo arba priėmimo dokumentus Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.