>
2023-11-10

Marieke de Hoon: Lietuvos lyderystė neabejotinai prisidės prie taikos tikslų ir siekio užkirsti kelią nebaudžiamumui

Teisingumo ministerijoje šiandien vykstančioje viešoje paskaitoje dr. Marieke de Hoon plačiau pristato teorinius ir praktinius šių temų aspektus: teisiniai įrankiai, veiksmingiausi agresijos prieš Ukrainą kontekste; individuali baudžiamoji atsakomybė už tarptautinius nusikaltimus; tarptautinių nusikaltimų tyrimų pagal universaliąją jurisdikciją patirtys. 

Teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė pristatydama lektorę akcentavo, kad Lietuva nuo pat karinės agresijos pradžios remia Ukrainą, ypač svarus mūsų šalies indėlis inicijuojant tarptautinės teisės instrumentus agresorių visapusiškai atsakomybei užtikrinti. Šiandieniniai spendimai turi būti veiksmingi, tačiau su daugeliu iššūkių susiduriame pirmą kartą, todėl šiame kontekste itin aktualios Lietuvoje viešinčios Amsterdamo universiteto docentės, Nyderlandų Karalystės prokurorės dr. Marieke de Hoon įžvalgos. Ypač vertingos lektorės atliekamų mokslinių tyrimų tarptautinių nusikaltimų srityje, kurie koncentruojasi į fundamentalių tarptautinės baudžiamosios teisės principų taikymo perspektyvas, nusikaltimų tyrimų pagal universaliąją jurisdikciją patirtys.

Dr. Marieke de Hoon pabrėžė Lietuvos lyderystę atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus srityje, pažymėjo, kad mūsų šalies indėlis neabejotinai prisidės prie taikos tikslų ir siekio užkirsti kelią nebaudžiamumui. 

„Šiandieninės agresijos Ukrainoje kontekste visos šalys susiduria su tais pačiais iššūkiais, kurių vienas svarbiausių – veiksmingas šalių bendradarbiavimas steigiant specialųjį tarptautinį tribunolą, kurio veikla stiprintų visų nacionalinių agresijos nusikaltimo tyrimų teisėtumą. Turime sutelkti pajėgas, kad kuo greičiau pasiektume tarptautine teise grindžiamos tvarkos ir ją pažeidusių valstybių atsakomybės“, – sakė dr. Marieke de Hoon. 

Paskaitoje dalyvauja Lietuvos prokuratūros, Lietuvos advokatūros, policijos, universitetų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.