Ministras E. Jankevičius: pertvarka pataisos įstaigose – lengvatos dirbantiems ir griežtesnis režimas drausmės pažeidėjams

Data

2019 09 11

Įvertinimas
0
freedom-1886402_1920.jpg

Nuteistiesiems bus užtikrintas užimtumas darbine veikla, kad, atlikdami paskirtą bausmę, jie solidariai prisidėtų prie savo išlaikymo išlaidų,  įgytų profesiją arba neprarastų įgūdžių.  Dirbantys ir tvarkos  pažeidimų nedarantys asmenys bus paskirti į lengvo režimo sektorių.  Tie, kurie atsisakys dirbti – neturės jokių lengvatų, bus kalinami griežto režimo sektoriuje. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtam įstatymų paketo projektui, kuris numato resocializacijos reformą pataisos įstaigose.  

„Parengtas bausmių vykdymo įstatymų pakeitimų paketas sudaro sąlygas kurti dviejų pakopų – lengvo ir griežto režimų sistemą, motyvuojančią nuteistuosius dirbti, dalyvauti socialinėse programose, siekti keisti elgesį, ir gauti lengvatų, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. –  Sistemingai drausmę pažeidinėjantiems asmenims būtų taikomas griežtesnis režimas negu iki šiol“.

Lengvo režimo grupėje esantys turėtų lengvatų, padėsiančių palaikyti glaudesnius ryšius su artimaisiais, pagerinti savo buitį, trumpam išeiti į laisvę ar dirbti už kalėjimo tvoros. Pavyzdžiui, būtų neribojami pasimatymai ir pokalbiai telefonu, padidinta pinigų suma, už kurią per mėnesį galima apsipirkti parduotuvėje, net kelis kartus per metus leidžiama trumpam parvykti namo.

„Ši resocializacijos sistema yra pagrįsta pagalba nuteistajam ir užimtumu, – pažymi teisingumo ministras. – Norime taikyti pasiteisinusią kitų šalių patirtį, kuri padeda keisti nusikalsti linkusių asmenų elgesį ir mažinti pakartotinį nusikalstamumą. Lietuva pagal šį rodiklį, deja, yra pirmoje vietoje Europoje – du trečdaliai į laisvę išėjusiųjų vėl nusikalsta“. 

Teisės aktų pakeitimuose nustatomas minimalus valandų skaičius – kiek laiko per mėnesį nuteistieji turėtų skirti darbinei veiklai. Taip pat reglamentuojama galimybė akivaizdžią pažangą resocializacijos požiūriu padariusiems asmenims dirbti už įkalinimo įstaigos ribų pagal darbo sutartis. Išėję į laisvę jie jau turėtų darbą, stabilias pajamas.

Į nuteistųjų užimtumo procesą jau dabar siekiama įtraukti kuo daugiau privataus verslo įmonių, kad jos pataisos įstaigose galėtų steigti darbo vietas. Kelios pramonės įmonės jau atsiliepė į Teisingumo ministerijos iniciatyvą steigti gamybos cechus pataisos įstaigose.

Lengvo režimo sektoriai, kaip bandomieji projektai, pradėti įgyvendinti keliose pataisos įstaigose ir sulaukė nuteistųjų pritarimo tokiai naujovei. Grupė Panevėžio moterų pataisos namuose bausmę atliekančių tokiame sektoriuje, parašė laišką teisingumo ministrui E. Jankevičiui. Laiške sakoma,  kad per trumpą laiką pasikeitė ne tik atmosfera tarp nuteistųjų, bet ir santykiai su administracija.