>
2021-01-19

Ministrė su Norvegijos ambasadoriumi aptarė kaip, pasitelkiant Norvegijos patirtį, galime tobulinti bausmių vykdymo sistemą

Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska nuotoliniame susitikime su Norvegijos Karalystės ambasadoriumi Lietuvoje Ole Terje Horpestad aptarė bausmių vykdymo sistemos modernizavimo, nuteistųjų gyvenimo sąlygų gerinimo, resocializacijos, taip pat pandemijos keliamus iššūkius. 

„Pokyčiai mūsų šalies laisvės atėmimo įstaigose yra būtini, tai ypatingai svarbu pandemijos akivaizdoje. Didžiausi laukiantys iššūkiai – geresnės nuteistųjų gyvenimo ir darbo sąlygos, tikslingos resocializacijos priemonės, padėsiančios pasirengti savarankiškam gyvenimui, bausmę atliekančiųjų užimtumas, nuotolinis mokymasis, socialinių ir įgūdžius lavinančių programų įgyvendinimas – tai būtinos sąlygos siekiant jų elgesio pokyčių”, – pabrėžė E. Dobrovolska.  

Pasak ministrės, didelis dėmesys turi būti skirtas ir pareigūnų orių darbo sąlygų sudarymui, reikiamų priemonių užtikrinimui. Tačiau svarbiausias prioritetas – modernios ir efektyviai valdomos bausmių vykdymo sistemos bei visuomenės saugumo užtikrinimas. 

Aptarti ir teisės viršenybės bei žmogaus teisių įgyvendinimo klausimai. Teisingumo ministrė akcentavo šių kertinių vertybių svarbą, visuomenės švietimo bei aktyvaus abiejų šalių bendradarbiavimo šiose srityse plėtrą.