Naujoji programa – vartotojų apsaugos sistemai stiprinti

Data

2019 07 10

Įvertinimas
1
analytics-charts-computer-669612.jpg

Šiandien Vyriausybės posėdyje patvirtinta Valstybine vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programa numatoma stiprinti vartotojų teisių apsaugą.

Programoje keliami keturi tikslai, kurie leis užtikrinti aukštesnį vartotojų teisių apsaugos lygį, plėtoti vartojimo ginčų neteisminį sprendimą, įtraukti socialinius partnerius, ugdyti atsakingus ir gebančius kritiškai mąstyti vartotojus bei skatinti sąžiningą verslininkų veiklą. 

 „Populiarėjant elektroninei prekybai, ryškėja naujos vartotojų teisių pažeidimų elektroninėje erdvėje tendencijos, todėl didelis dėmesys turi būti skiriamas vartotojų apsaugai elektroninėje erdvėje ir pasitikėjimui ja“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Kad vartotojai pasitikėtų internetine rinka ir sėkmingai ja naudotųsi, bus užtikrinama galimybė paprastais, efektyviais ir greitais būdais spręsti vartojimo ginčus, kylančius elektroninėje erdvėje. Šia programa numatyta didinti vartotojų ir verslininkų informuotumą apie vartojimo ginčų sprendimą elektroniniu būdu.

Vartotojams sudaromos palankios sąlygos spręsti ginčus, pvz., taikus ginčo šalių susitarimas, efektyvesnis savo teisių gynimas vartotojams.

Didžiąją dalį vartotojų ginčų (atitinkamai 86,5 proc. ir 10,1 proc.) išnagrinėja Valstybinė vartotojų teisių tarnyba ir Lietuvos bankas.

Siekiant tobulinti neteisminių vartojimo ginčų sprendimų tvarką, numatyta skatinti verslą, kad aktyviau įsitrauktų į šį procesą.

Programoje taip pat numatoma stiprinti vartotojų ekonominių interesų gynimą bei tarptautinį ir ES bendradarbiavimą vartotojų apsaugos klausimais.

Rinkos priežiūros institucijos dažniau tikrins prekių kokybę, ženklinimą ir t. t. Bus siekiama efektyviai panaudoti rinkos priežiūros institucijų interneto svetaines, kad jose būtų skelbiami pranešimai apie rinkoje nustatytus nesaugius produktus, o verslininkai operatyviai gautų ar galėtų gauti informaciją apie teisės aktus, susijusius su gaminiams ir paslaugoms taikomais reikalavimais, bei jų pakeitimus.

Programoje  skiriamas didelis dėmesys ir vartotojų švietimui bei verslininkų informavimui, nes tai padeda ugdyti atsakingus vartotojus, akcentuoti  tausaus vartojimo teikiamą naudą bei privalumus.