>
2023-11-06

Pareigas pradeda eiti Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Džermeika

Šiandien Teisingumo ministerijoje vykusioje iškilmingoje priesaikos ceremonijoje prisiekė Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Džermeika. Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, šiandieninė Lietuvos probacijos tarnyba – tai savarankiška tarnyba, formuojanti savo viziją ir tikslus, įgavusi įrankius valdyti žmogiškuosius išteklius, kurti į žmogų orientuotą organizacijos vidinę kultūrą, pereiti prie šiuolaikiškų mokslu paremtų priemonių, kurios būtų orientuotos į alternatyviomis bausmėmis grįstus nuteistų asmenų pozityvius pokyčius. Prie Lietuvos probacijos tarnybos komandos prisijungus direktoriaus pavaduotojui Mindaugui Džermeikai, komanda dar labiau sustiprės, įgis naujo potencialo augti ir siekti proveržio. 

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigas pradedantis eiti Mindaugas Džermeika akcentavo, kad svarbiausias šiandieninis siekis – aktyviai prisidėti kuriant ateities Probacijos tarnybą, ypač daug dėmesio skirti jos veiklai regionuose stiprinti. 

Mindaugas Džermeika nuo 1999 m. dirbo Lietuvos policijos sistemoje. Jis yra dirbęs Vilniaus miesto vyriausiame policijos komisariate, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Nuo 2011 m. iki 2013 m. ėjo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro Administracinės veiklos poskyrio viršininko pareigas, nuo 2014 m. iki 2016 m. – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro Administracinės veiklos ir eismo įvykių tyrimo skyriaus viršininko pareigas, nuo 2016 m. iki 2023 m. dirbo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos viršininku. 2023 m. lapkritį jis paskirtas Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus pavaduotoju.  

Mindaugas Džermeika Mykolo Romerio universitete yra įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius.  

Šiandien jam suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis. 

Nuo 2022 m. liepos 1-osios įteisinus Lietuvos probacijos tarnybos tiesioginį pavaldumą Teisingumo ministerijai, tarnyba turi daugiau autonomiškumo efektyvinti probacijos vykdymą bei pataisos įstaigų pareigūnų veiklos organizavimą. Probacijos sistemai keliami lūkesčiai – imtis lyderystės ir siekti proveržio, dirbti su socialiniais partneriais, spręsti pareigūnų darbo krūvio klausimą, siekti finansinių resursų efektyvesnio panaudojimo, operatyvumo ir priartėjimo prie tarptautinių standartų.