Partijos kviečiamos iki kovo suskubti pateikti savo narių sąrašus

Data

2021 02 24

Įvertinimas
1
politines partijos2.png

Teisingumo ministerija ragina politines partijas iki kovo 1 d. pateikti savo partijos narių sąrašus, kadangi tokių sąrašų dar trūksta iš 12 įregistruotų partijų. 

Svarbu pabrėžti, jog politinei partijai du kartus iš eilės nepateikus savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kuris supaprastinta tvarka inicijuoja politinės partijos likvidavimą. Tokią tvarką numato Politinių partijų įstatymo nuostatos. 

Taip pat partijai savo narių sąrašo nepateikus iki kovo 1 d., ji negali pretenduoti į valstybės biudžete numatytus asignavimus. 

Šiuo metu Teisingumo ministerijai savo narių sąrašus yra pateikusios šios partijos:  Darbo partija, „Drąsos kelias“ politinė partija, Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai, Laisvės partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija, Nacionalinis susivienijimas, politinė partija „Profesinių sąjungų centras“, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, Krikščionių sąjunga, politinė partija „Lietuvos sąrašas“ ir Žemaičių partija.

Politinių partijų narių sąrašai teikiami ir tikrinami elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą. Partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo sąrašą turi pateikti per elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt. Pateikto sąrašo duomenys automatiniu būdu tikrinami su kitų partijų narių sąrašais ir Gyventojų registro bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis. Taip pat patikrinama, ar partijų nariai yra pilnamečiai, ar jų duomenys nesikartoja kitų partijų sąrašuose. 

Partijos sąrašą turi sudaryti ne mažiau kaip 2000 narių. Šiam sąrašui sumažėjus, partija yra likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka, jeigu ji pati per 6 mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria partijos reorganizuoti ar pertvarkyti. 

Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 29 partijos, iš jų veikiančių - 25, kitos partijos yra likviduojamos arba joms pradėta likvidavimo procedūra. 

2020 m. spalio 1 d. duomenimis, politinėms partijoms priklausė apie 101 tūkstantis asmenų.

Informacija apie politinių partijų narių skaičių skelbiama Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.