2020-12-09

Pasirengta įgyvendinti mediaciją ir administraciniuose ginčuose

Administraciniuose ginčuose išplėtus galimybę taikyti mediaciją, nustatyta mediatorių paslaugų, kvalifikacinių egzaminų komisijų veiklos apmokėjimo tvarka ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos funkcijos. Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtiems įstatymų įgyvendinamiesiems teisės aktams.

2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys Mediacijos įstatymo pakeitimai leis administracinius ginčus spręsti neteisminiu keliu bei išplės galimybes taikyti teisminę mediaciją. Ginčo šalys galės dažniau ieškoti taikaus susitarimo, mažinti teismų darbo krūvį, taupyti laiką ir lėšas, skiriamas ginčų sprendimui teisme. 

„Mediatoriaus paslaugos itin pasiteisino šeimos ginčuose, todėl tikimės, kad ir administracinėse bylose tai padės šalims greičiau susitarti, pavyzdžiui, dėl žalos atlyginimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ar rinkliavų išieškojimo, – teigia laikinai teisingumo ministro pareigas einantis Elvinas Jankevičius. – Administraciniuose ginčuose mediacija nebus privaloma – taikoma tik šalių prašymu ar sutikimu.“

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba bus atsakinga už administracinių ginčų mediacijos paslaugų bei mediatorių kvalifikacinių egzaminų komisijų narių veiklos apmokėjimą. Įvertinus administraciniuose teismuose sudaromų taikos sutarčių bei mediatorių kvalifikacinių egzaminų rengimo tendencijas, prognozuojama, kad šių veiklų organizavimui kasmet prireiks apie 4500 eurų valstybės biudžeto lėšų. 

Neteisminę mediaciją Lietuvos administracinių ginčų komisijoje galės vykdyti šios komisijos narys, turintis mediatoriaus kvalifikaciją ir įrašytas į Mediatorių sąrašą, arba kitas mediatorius. Teisminę tokių ginčų mediaciją galės vykdyti ne tik teisėjai, kaip yra dabar, bet ir kiti mediatoriai. 

Neteisminės mediacijos atveju ginčo sprendimą turi teisę inicijuoti ginčo šalys, administracinį ginčą nagrinėjanti ginčų komisija arba ginčų komisijos narys, paskirtas pranešėju byloje, o teisminės mediacijos atveju – administracinę bylą nagrinėjantis teismas ar ginčo šalys.

L. e. p. teisingumo ministras pasirašė įsakymus, pagal kuriuos mediatorių kvalifikacinio egzamino programa nuo 2021 m. sausio 1 d. apims ir administracinių ginčų mediacijos temas. Asmenys, išklausę mokymus pagal atnaujintą programą ir išlaikę mediatorių kvalifikacinį egzaminą, galės vykdyti mediaciją ir administraciniuose ginčuose. Be to, priimti teisinio reguliavimo pakeitimai leis kvalifikacinių egzaminų žodinę dalį organizuoti nuotoliniu būdu.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visose civilinėse bylose jau taikoma neprivalomos mediacijos patobulinta tvarka, o nuo 2020 m. pradžios – mediacija privaloma šeimos ginčų bylose.