>
2024-01-17

Patvirtinti atlyginimo už naudojimąsi naudos gavėjų duomenimis dydžiai

Teisingumo ministerija patvirtino atlyginimo už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (toliau – JADIS) tvarkomais naudos gavėjų duomenimis dydžius. Šie dydžiai bus pradėti taikyti nuo 2024 m. balandžio 1 d.  

Atlyginimo už naudojimąsi nauja paslauga – JADIS tvarkomais juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų duomenimis – dydžiai patvirtinti pagal 2022 m. paslaugos teikimo sąnaudas. Valstybės įmonė Registrų centras 2023 metais inicijavo atlyginimo dydžių perskaičiavimo procesą, kurio metu buvo apskaičiuoti ir nepriklausomo auditoriaus audituoti Registrų centro teikiamų paslaugų atlyginimo dydžiai. Tai leido patvirtinti duomenų naudotojams palankesnius atlyginimo dydžius. 

Naudos gavėjų duomenys neatlygintinai bus teikiami: naudos gavėjams, kai JADIS tvarkomi duomenys apie juos; susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms; valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti; žurnalistams Visuomenės informavimo įstatymo nustatytomis sąlygomis.

Siekiant, kad JADIS tvarkomų juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų duomenų gavėjai turėtų galimybę prisitaikyti prie pokyčių, naujos paslaugos atlyginimo dydžiai bus pradėti taikyti nuo šių metų balandžio. 

Naujos paslaugos atlyginimo dydžius rasite čia: https://bitly.ws/39NVD

Šie dydžiai nustatyti įgyvendinant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.