>
2024-01-05

Pirmojoje 2024 metų priesaikų ceremonijoje – net 17 prisiekusiųjų

Šiandien Teisingumo ministerijoje prisiekė 14 advokatų ir 3 teismo ekspertai. 

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, vis daugiau jaunų žmonių sąmoningai renkasi teisingumo srities bendruomenes, kurių svarbiausias tikslas – ginti žmogų, užtikrinti teisės viršenybės principus, o tuo pačiu ir kurti valstybę, kurioje visuomenės pasitikėjimas jos institucijomis yra nuolatos stiprinamas. 

„Tikiu, kad Jūs savo darbais ne tik išlaikysite stiprias Jūsų bendruomenių vertybes, profesinę nepriklausomybę, bet ir imsitės iniciatyvų dar veiksmingesnio ir labiau žmogaus teises atliepiančio teisingumo įtvirtinimo kelyje“, – sakė naujai prisiekusius sveikinusi E. Dobrowolska.

2023 metais prisiekė 61 advokatas ir 8 teismo ekspertai.