2023-01-12

Prisiekė šiais metais pirmieji advokatai ir notarė

Šiemet pirmojoje Priesaikų ceremonijoje prisiekė 10 advokatų ir notarė. Sveikindama naujai prisiekusiuosius teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska linkėjo savo veiklomis prisidėti ne tik ginant žmogaus teises, įgyvendinant teisės viršenybės principą, stiprinant demokratijos pagrindus, bet ir kuriant šalį, kur visuomenės pasitikėjimas valstybe ir jos institucijomis nuolat didėtų.

Viso per 2022 metus prisiekė 76 advokatai ir 9 notarai.