Saugesnė visuomenė, patogesnės ir plačiau prieinamos teisinės paslaugos, veiksmingas vartotojų teisių gynimas

Data

2019 09 11

Įvertinimas
0
book-shelves-book-stack-bookcase-207662.jpg

Pagrindiniai Teisingumo ministerijos teisėkūros akcentai naujame politiniame sezone  – didesnis teisinių paslaugų prieinamumas, skaidrumas, pasitikėjimo teisine  sistema ir visuomenės saugumo  stiprinimas, greitesni ginčų sprendimo būdai, veiksmingesnė vartotojų teisių apsauga.  Tokius būsimus  darbus teisingumo ministras Elvinas Jankevičius pristatė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui.

Pasak ministro, Seimo rudens sesijai Teisingumo ministerija pateiks dvi dešimtis įstatymų projektų. Greta įstatymų, įgyvendinančių Vyriausybės programą ir perkeliančių ES teisės aktus į nacionalinę teisę, ir  – naujos iniciatyvos, pavyzdžiui, bausmių politikos reforma.   

„Pateikiame didelį įstatymų projektų  paketą, kuris sudarys sąlygas mažinti pakartotinį nusikalstamumą, išplėsti teisinių paslaugų spektrą, sutrumpinti ir supaprastinti  teisinių ginčų procesą, į vartotojų kolektyvinių teisių gynimą plačiau įraukti vartotojų asociacijas, atpiginti hipotekos paslaugas, – pažymėjo ministras E. Jankevičius. – Taip pat sieksime nustatyti baudžiamąją ir administracinę atsakomybę už neteisėtą politinių partijų finansavimą“. 

Seimui svarstyti bus pateiktas turto įkeitimo registravimo reformos projektas, kuriame numatyta plačiau taikyti elektronines priemones turto įkeitimo sandoriuose, taip pat siūloma taikyti  ikiteisminį administracinių ginčų nagrinėjimą, kad tokie ginčai būtų išnagrinėti greičiau, tobulinti grupės ieškinio institutą.

Bus siūloma mažinti teismų darbo krūvį, nustatyti baudžiamąją ir administracinę atsakomybę už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių finansavimą bei numatyti finansinio pobūdžio priemones politinėms partijoms už lėšų iš neteisėtų finansavimo šaltinių panaudojimą, tobulinamas Lobistinės veiklos įstatymas.

Seimui bus pateikti 5 teisės aktų projektai, perkeliantys arba įgyvendinantys Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas vartotojų teisių  ir asmens duomenų  apsaugos bei kitose srityje.