2022-11-03

Seime pritarta siūlymui veiksmingiau ginti vartotojų kolektyvinius interesus

Šiandien Seimas pritarė Teisingumo ministerijos parengtiems įstatymų projektams dėl veiksmingesnių sąlygų reikšti kolektyvinius ieškinius ginant vartotojų viešąjį interesą ir taip užtikrinant aukštesnį vartotojų apsaugos lygį. 

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, siūlomi pokyčiai leis Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai paprasčiau ginti visų vartotojų kolektyvinius interesus ir prevenciškai inicijuojant ieškinius dėl veiksmų nutraukimo ar uždraudimo. Tai taip pat taps veiksmingu instrumentu, skirtu įgaliotoms vartotojų asociacijoms reikalauti kolektyvinio žalos atlyginimo. 

Pagal naują teisinį reguliavimą, tokie ieškiniai galės būti reiškiami labai įvairiose reguliavimo srityse, pavyzdžiui, dėl keleivių teisių, elektroninių ryšių paslaugų, finansinių paslaugų, informacinės visuomenės paslaugų, maisto saugos, asmens duomenų apsaugos, atskirų prekių kategorijų (padangų, kosmetikos gaminių, medicinos priemonių). 

Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinama, kad pagrindinis subjektas, įgaliotas reikšti ieškinius dėl verslininko veiksmų nutraukimo ar jų uždraudimo, išliks Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), o įgaliotosios vartotojų asociacijos galės pareikšti ieškinius dėl žalos vartotojams atlyginimo ar kitų vartotojų teisių gynimo priemonių taikymo. 

Nustatomas ilgesnis reikalaujamas terminas, iki kurio vartotojų interesus ginanti asociacija turės veikti iki jos prašymo įtraukti į įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašą. Šis terminas ilgės nuo trijų mėnesių iki 1 metų.

VVTAT turės viešai skelbti informaciją apie įstaigas, turinčias teisę pareikšti ieškinius dėl viešo vartotojų interesų gynimo. 

Civilinį procesą reglamentuojančių ES ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatyme reglamentuoti ieškinių dėl vartotojų viešojo intereso gynimo pareiškimo ir nagrinėjimo procesiniai ypatumai, kai ieškiniai reiškiami dėl ES teisės nuostatų pažeidimų, pavyzdžiui, akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio pareiškimo teisinės pasekmės (teismas turi teisę nuspręsti ieškinį palikti nenagrinėtą); bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir pan. 

Numatomi saugikliai dėl interesų konflikto prevencijos tais atvejais, kai ieškinius dėl vartotojų teisių gynimo priemonių taikymo finansuoja tretieji asmenys. Siekiant užkirsti kelią interesų konfliktui, vartotojų interesus ginančios asociacijos, gaunančios finansavimą iš kitų asmenų, savo interneto svetainėse turės skelbti informaciją apie jų finansavimo šaltinius, valdymo ir narystės struktūrą bei veiklos ataskaitas. 

Be to, nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos iš vartotojų bylose pagal ieškinius dėl vartotojų viešojo intereso gynimo nebus priteisiamos (tik išskirtinais atvejais).  

Įstatymais į nacionalinę teisę perkeliama ES direktyva.

Šios nuostatos įsigalios 2023 metų birželio 25 d.