Siūloma pertvarkyti nuteistųjų sveikatos priežiūros finansavimą ir didinti medikų atlyginimus

Data

2019 08 29

Įvertinimas
2
149.jpg

Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų darbo grupė parengė siūlymus, kaip sveikatos priežiūrą laisvės atėmimo vietose integruoti į nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą ir sudaryti sąlygas gerinti teikiamų paslaugų kokybę, ženkliai padidinti atlyginimus pataisos įstaigų medikams.

„Darbo grupėje pasiektas bendras sutarimas, kad visi nuteistieji būtų draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu iš valstybės biudžeto lėšų, iš kurių mokamas ir atlyginimas medicinos darbuotojams. Teisingumo ministerija iš savo biudžeto jiems dar skirtų priemokas už sudėtingas darbo sąlygas, – sako darbo grupės vadovas, teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Planuojama pertvarkyti ir pačią sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą, visi pataisos įstaigų medikai bus pavaldūs Laisvės atėmimo vietų ligoninei (LAVL), kuri bus atsakinga ir už ambulatorinę pirminio lygio asmens sveikatos priežiūrą. Jos specialistai dirbs visose laisvės atėmimo vietų įstaigose. Jeigu LAVL medikai dėl laikino nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių negalės užtikrinti šeimos gydytojo, odontologo ar psichiatro teikiamų paslaugų, juos pavaduotų atitinkamos savivaldybės poliklinikos gydytojai.

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje būtų siaurinamas teikiamų paslaugų spektras – čia liktų palaikomasis ir tuberkuliozės gydymas, slauga bei psichiatrijos paslaugos. Pacientams reikalingas specializuotas ambulatorines ir stacionarines antrinio lygio paslaugas teiktų artimiausios viešosios sveikatos priežiūros įstaigos.

Tretinio lygio suimtųjų ir nuteistųjų asmens sveikatos priežiūra ir toliau būtų vykdoma Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiose ligoninėse.

Darbo grupės pasiūlymai ir jiems įgyvendinti reikalingi teisės aktų  projektai bus teikiami svarstyti Vyriausybei.

Šiuo metu bausmių vykdymo sistemoje – Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ir dešimtyje pirminės sveikatos priežiūros tarnybų užimta 290,5 sveikatos priežiūros specialistų pareigybių. Iš jų, ligoninėje – 125 etatai ir 165 – pataisos įstaigų medicinos tarnybose.