Skelbiama pretendentų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atranka 

Data

2022 04 25

Įvertinimas
0
VIZ EŽTT ATRANKA.png

Teisingumo ministerija skelbia pretendentų į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atranką. 

 

Remiantis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, teisėjus nuo kiekvienos valstybės renka Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja dalyvaujančių narių balsų dauguma iš trijų kandidatų sąrašo, kurį pateikia atitinkama valstybė. 

 

Valstybės teikiami kandidatai į EŽTT teisėjus turi atitikti visus jiems keliamus reikalavimus, tai yra – būti aukštos moralės, turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai mokėti vieną iš Europos Tarybos oficialių kalbų (anglų arba prancūzų). 

 

Nacionalinė procedūra pradedama nuo Ministro Pirmininko potvarkiu sudaromos darbo grupės pretendentų į EŽTT teisėjus atrankai organizuotiDarbo grupė, gavusi ir apsvarsčiusi galimų kandidatų pateiktus dokumentus bei įvykdžiusi atrankos pokalbius su pretendentais, atitinkančiais EŽTT teisėjų atrankos kriterijus, Ministrei Pirmininkei pateiks darbo grupės geriausiai įvertintų trijų pretendentų į EŽTT teisėjus kandidatūras bei prie darbo grupės posėdžio protokolo pridėtą darbo grupės sudarytą pretendentų eiliškumo sąrašą. Ministrė Pirmininkė, įvertinusi darbo grupės rekomendacijas, kandidatų sąrašą teiks Lietuvos Respublikos Prezidentui, kuris, įvertinęs Ministrės Pirmininkės siūlomus kandidatus, dekretu teiks tris Lietuvos Respublikos kandidatus iš pateikto sąrašo į EŽTT teisėjo nuo Lietuvos Respublikos pareigas. 

 

Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2022 m. gegužės 5 d. turi pateikti paraišką dalyvauti atrankoje, t. y. rašytinį prašymą, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką. Gyvenimo aprašymas turi būti pateiktas anglų ir (arba) prancūzų kalbomis pagal Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos patvirtintą standartinę formą (elektroninė forma skelbiama internete adresu http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVEN.doc (anglų kalba) arba http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVFR.doc (prancūzų kalba).

 

Taip pat norintieji dalyvauti atrankoje ne vėliau kaip atrankos pokalbio dieną turi pateikti vienos Europos Tarybos oficialios kalbos mokėjimą C1 lygiu ir kitos Europos Tarybos oficialios kalbos mokėjimą A2 lygiu patvirtinančias pažymas. 

 

Dokumentus reiktų siųsti el. paštu [email protected]. Telefonas pasiteirauti +370 (671) 86 479. 

 

Išsamesnę informaciją apie atranką galima rasti čia: https://bit.ly/36O0vd6.