2021-12-10

Tarptautinę žmogaus teisių dieną nauja ministerijos iniciatyva – startavo apdovanojimai žmogaus teisių srityje

Apdovanojimų sulaukė 10 teisingumo srityje veikiančių įstaigų nominuotų asmenų, kuriuos iškilmingoje ceremonijoje apdovanojo teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. 

Pasak teisingumo ministrės, ši, pirmą kartą organizuojama iniciatyva, skirta atskleisti teisingumo srityje dirbančių žmonių indėlį ginant, stiprinant ir puoselėjant žmogaus teises, paskatinti gerosios patirties sklaidą, didinti visuomenės žinomumą ir pagarbą žmogaus teisių srityje nusipelniusiems asmenims. 

„Teisingumas gali būti pasiektas tik užtikrinant visų žmonių interesų pusiausvyrą, grįstą pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms. Teisė turi tarnauti žmogui, o ne žmogus teisei,  todėl labai svarbu skirti deramą dėmesį ir pagerbti žmones, kurių kasdieniai darbai ir yra skirti tarnauti žmogui, o tuo pačiu stiprinti valstybingumo pamatus. Turime skirti daugiau dėmesio pagarbai žmogaus teisėms, visuomenės švietimui, nes tik taip mes stiprinsime pilietišką ir žmogaus teises gerbiančią valstybę“, – sveikinimo kalboje akcentavo E. Dobrovolska.

Šiandien apdovanojimo sulaukė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriaus vyresnysis patarėjas Arvydas Naina – už  ilgametį darbą ir asmeninį indėlį, užtikrinant kiekvieno žmogaus teisę įsigyti saugius produktus, kuris ilgus metus gilinosi į rinkos priežiūros subtilumus, organizavo tikrinimus, kad į vartotojų rankas kuo rečiau pakliūtų nesaugios prekės.

Taip pat apdovanota Kalėjimų departamento Kauno tardymo izoliatoriaus Resocializacijos skyriaus specialistė Fausta Palaimaitė, kurios sielovada su nepilnamečiais nuteistaisiais  leido ne tik pasiekti pozityvaus proveržio, bet ir atskleisti, kad kiekvienas žmogus vertas žmogiško orumo, turi savo gerųjų pusių, talentų, padėjo išlaikyti ir kelti jų savivertę. 

Pagerbta ir Valstybinio patentų biuro Prekių ženklų ir dizaino skyriaus patarėja Stela Ivanova, kurios iniciatyvos padeda tobulinti ir kurti draugišką vartotojui intelektinės nuosavybės paslaugų teikimą. 

Lietuvos teismo ekspertizės centro Dokumentų ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė dr. Gintarė Herasimenkienė sulaukė apdovanojimo už daugybę lingvistinių ekspertinių tyrimų nesantaikos kurstymo, grasinimo, šmeižto bylose, mokslines tiriamąsias, edukacines  veiklas.  

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vedėja Daiva Tamulionienė apdovanota už indėlį ginant žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje bei vystant verslo, valstybinių institucijų asmens duomenų tvarkymo priežiūrą, duomenų valdytojų informuotumo asmens duomenų apsaugos srityje didinimo ir naujos vartotojui palankios praktikos formavimo.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos patarėja Sandra Šmulaitė pagerbta už aktyvią veiklą užtikrinant asmens teisių gynimą bei atstovavimą tarptautinėse išlaikymo išieškojimo prievolių, teisinės pagalbos suteikimo bylose, taip pat už valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų prieinamumo didinimą.  

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantis advokatas Eimantas Šriupša apdovanotas už indėlį ir pastangas atstovaujant Lietuvos, užsienio valstybių institucijų ir užsienio valstybių piliečių interesus tarptautiniuose teisminiuose procesuose, sprendžiant ypatingai jautrius, su šeimos bylomis, nepilnamečių vaikų grąžinimu į jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę, klausimus. 

Apdovanota ir Lietuvos mediatorių rūmų nominuota mediatorė prof. dr. Agnė Tvaronavičienė, kuri yra viena iš mediacijos pradininkių Lietuvoje, taip pat mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos pirmininkė, daugelio mediacijos vadovėlių, kitų metodinių priemonių rengėja ir autorė.

Lietuvos antstolių rūmų nominuota antstolė Virginija Meškauskienė apdovanota už ilgametę veiklą ginant silpniausiųjų ir labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių interesus. Antstolės itin didelis indėlis vykdomosiose bylose dėl vaikams priteisto išlaikymo išieškojimo bei nepiniginio pobūdžio procesuose, bylose dėl teismo nustatytos tėvų bendravimo su vaikais tvarkos užtikrinimo ir vaikų perdavimo, atstovaujant vaikų, vienišų mamų interesus. 

Lietuvos notarų rūmų nominuota Vilniaus m. 33-ojo notaro biuro notarė Pranė Jaskovikaitė pagerbta už ilgametę profesionalę veiklą, atsakingą ir nešališką požiūrį į klientą, užsitarnautą žmonių pagarbą.

Ministrės Evelinos Dobrovolskos teigimu, ši iniciatyva bus kasmetinis tradicinis renginys, skirtas pagerbti žmogaus teisių srityje nusipelniusius asmenis. Kitąmet šie apdovanojimai įgaus daug didesnį mastą, bus daugiau nominacijų, jas teikiant įtraukiami visuomenės nuomonė ir socialinių partnerių atstovai. Lietuvoje dirba daug savo veiklai atsidavusių žmonių, kurie keičia ne tik žmonių gyvenimus, bet ir vertybiškai stiprina visą visuomenę, todėl turime skleisti šias gerąsias patirtis ir viešinti gražias istorijas. 

Renginį  papuošė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos bigbendo, vadovaujamo Albino Kučinsko pučiamųjų, džiazo ir estrados skyrių moksleivių atliekamos kompozicijos. 

1948 m. gruodžio 10 d. JT Generalinė Asamblėja  priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves. Pažymėdamos šį ypatingą įvykį žmogaus teisių istorijoje, Jungtinės Tautos gruodžio 10-tąją paskelbė Žmogaus teisių diena.