>
2024-02-14

Tarptautinės baudžiamosios teisės ekspertas A. Abraham: Lietuva ir kitos valstybės turi moralinę ir teisinę pareigą kovoti prieš nebaudžiamumą už tarptautinius nusikaltimus

Teisingumo ministerijoje šiandien vykstančioje viešoje paskaitoje vienas ryškiausių Jungtinės Karalystės advokatų, praktikuojančių tarptautinę baudžiamąją teisę, rašytojas, pranešėjas Aarif Abraham kalbėjo apie teisinius ir politinius nesutarimus dėl genocido, valstybių įsipareigojimus pagal Genocido konvenciją ir jos ateitį konfliktų pasaulyje kontekste.

Aarif Abraham taip pat pabrėžė Lietuvos indelį į tarptautinio teisingumo darbotvarkę, įsitraukimą į Tarptautinio Teisingumo Teismo bylą „Ukraina prieš rusijos federaciją” dėl Genocido konvencijos aiškinimo.

Paskaitoje pranešėjas nagrinėjo kokį teisinį interesą, o taip pat moralinį ir etinį imperatyvą, valstybės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės normų, draudžiančių genocidą ir įpareigojančių užkirti kelią jo atsiradimui. Pranešėjas daug dėmesio skyrė genocido kvalifikavimo aspektams, praktiniams ir istoriniams pavyzdžiams, aptarė valstybių politinius iššūkius vykdant įsipareigojimus pagal 1948 m. Genocido konvenciją.

Aarif Abraham savo profesinėje veikloje itin daug dėmesio skiria tarptautiniams konfliktams, atsakomybei už tarptautinius nusikaltimus. Šiais klausimais aktyviai konsultuoja tiek valstybių vyriausybes, tiek ir nevyriausybines organizacijas. Jis yra knygos „Žmonių Konstitucija ir kaip jos pasiekti“ autorius,  jo straipsniai ir nuomonės publikuojamos pasauliniuose leidiniuose: „The Times“, „POLITICO“, „Politics Home“, „Justice Gap“, „Guardian“, „Forbes“, „EuroNews“, „LBC News“, „Associated Press“.