>
2023-11-16

Tarptautinės konferencijos dėmesio centre – proveržio skaidrumo kultūros srityje užtikrinimas

Šiandien Teisingumo ministerijoje vykstanti tarptautinė konferencija „Skaidrumo (at)skleidimas: nuo kovos su korupcija prie skaidrumo kultūros viešajame ir privačiame sektoriuose“ subūrė ekspertus, vadovaujančius sėkmingoms skaidrumo iniciatyvoms, lyderius, keičiančius organizacijų etikos standartus.

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, tiek Teisingumo ministerijos, tiek dabartinės Vyriausybės vieni svarbiausių prioritetų – atskaitomybės, atvirumo, skaidrumo kultūros principų įtvirtinimas viešajame ir privačiame sektoriuose. To siekiame skatindami teisinius pokyčius, diegdami vertinimo ir stebėsenos įrankius, institucinius ir visuomeninius pokyčius. 

Ministrės teigimu, tarptautiniai vertintojai vieningai pripažįsta, kad Lietuva yra padariusi didelę pažangą kurdama skaidrią aplinką. Kartu su socialiniais partneriais, NVO, verslo ir pilietinės visuomenės atstovais siekiame proveržio įgyvendindami ilgalaikes priemones, grįstas tvariais, visuomenės pasitikėjimą didinančiais sprendimais.

„Šiame kelyje didelį dėmesį turime skirti atsparumo korupcijai standartų diegimui, viešojo sektoriaus antikorupcinių kompetencijų didinimui, veiksmingam interesų konfliktų valdymui, neteisėto lobizmo įtakos mažinimui, skaidriai ir efektyviai viešųjų pirkimų sistemai, visuomenės įtraukimui į sprendimų priėmimą, nuolatinei atskaitomybei prieš visuomenę, nes tik taip galėsime efektyviai užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, skatinti socialinę sanglaudą ir institucijų atskaitomybę, sustiprinti teisinės valstybės pamatą“, – pabrėžia E. Dobrowolska. 

Konferencijoje pasisakęs Teisingumo ministerijos kancleris Augustas Ručinskas akcentavo, kad skaidrumo kultūros pažangos procesai turi lemiamą įtaką ne tik visuomenės brandai, ekonomikai, valstybės valdymui, teisingumui, bet ir padeda užtikrinti nacionalinio saugumo interesus. Ilgalaikės strateginio planavimo priemonės padeda nuosekliai ir kompleksiškai sukurti skaidrią, korupcijai atsparią aplinką tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuose.  

„Svarbu kalbėti ne tik apie korupcijos prevenciją, bet ir apie platesnes vertybes ir principus, kurie skatina skaidrumą ir sąžiningumą visuomenėje. Platesnis požiūris yra esminis norint siekti tvarių ir ilgalaikių pokyčių. Tik taip galime tikėtis sukurti aplinką, kurioje skaidrumas, sąžiningumas ir etiškumas yra laikomi savaime suprantamais visuomenės standartais“, – teigia A. Ručinskas.

Tarptautinės konferencijos dalyvius sveikino „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Linas Pernavas. 

Renginyje dalyvauja pranešėjai: dr. Ingrida Kerušauskaitė, „AIM Sustain Ltd“ generalinė direktorė, Kembridžo universiteto vyresnioji mokslinė bendradarbė; prof. Paul Heywood, Notingemo universitetas Sero Francis Hill politikos mokslų profesorius; Rūta Skyrienė, asociacijos „Investor‘s Forum“ vykdomoji direktorė; Karolina Mickutė, Vilniaus universiteto doktorantė; Ričardas Sartatavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos direktorius, Phil Mason, Jungtinės Karalystės Viešųjų finansų ir apskaitos atestuoto instituto strateginis patarėjas kovai su korupcija; Domantas Lukauskas, Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas; Donatas Parulis, Lygiagretaus vaistų importo asociacijos direktorius; Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas; Marius Dobilas, „Walless“ advokatų kontoros asocijuotas partneris; Ramutis Prišmantas, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas; dr. Mark Turkington, buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo grupės vadovas ir kovos su pinigų plovimu tyrimų pasaulinio masto vadovas; Ekaterina Lysova, Tarptautinio privačių įmonių centro Europos ir Eurazijos programos direktorė; Laura Hough, Anglijos ir Velso atestuotų buhalterių instituto pasitikėjimo ir etikos direktorė, dr. Virgilija Zinkevičiūtė, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos tarybos pirmininkė; Laura Astrauskaitė, advokatų profesinės bendrijos „EY Law“; vyresnioji teisininkė; Romanas Skrebnevskis, Kokybės kontrolės komiteto narys; dr. Manfredas Limantas, Europos Komisijos Kovos su korupcija ir teisingumo sektoriaus vadovas; Inga Černiuk, Užsienio reikalų ministerijos kanclerė; Elena Koncevičiūtė, Centrinės projektų valdymo agentūros patarėja; Ruta Nimkar, „Meraki Labs“ bendrasteigėja ir Oksfordo universiteto doktorantė.