Teisingumo ministerija atstovaus Lietuvai Tarptautinio Teisingumo Teismo byloje Ukraina prieš Rusiją

Data

2022 05 25

Įvertinimas
1
maketai  - 2022-05-25T135637.631.png

Šiandien Vyriausybė pritarė Lietuvos stojimui į Tarptautinio Teisingumo Teismo bylą Ukraina prieš Rusiją ir įgaliojo Teisingumo ministeriją atstovauti valstybei.

Gavusi įgaliojimus, Teisingumo ministerija artimiausiu metu parengs deklaraciją Tarptautiniam Teisingumo Teismui dėl įstojimo į bylą ir pateiks rašytinius argumentus dėl jurisdikcijos. 

Ši byla Tarptautiniame Teisingumo Teisme nagrinėjama pagal 2022 m. vasario 26 d. Ukrainos pareiškimą dėl 1948 m. Konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį (Konvencija) taikymo ir aiškinimo. Ukraina byloje teigia, kad Rusija negali pateisinti savo karinių veiksmų remdamasi melagingais teiginiais apie Ukrainos valdžios vykdytą genocidą Luhansko ir Donecko srityse. 
Teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos teigimu, trijų Baltijos valstybių teisingumo ministrų susitikime buvo sutarta, kad Lietuva, Latvija ir Estija jungsis prie Tarptautinio Teisingumo Teisme Ukrainos inicijuotos bylos prieš Rusiją. 

„Baltijos šalys gerai supranta laisvės kainą ir visada signalizavo Europai ir pasauliui apie Rusijos keliamą grėsmę, todėl ir toliau vieningai telksime pastangas visiems įmanomiems teisingumo vykdymo formatams įgyvendinti”, – akcentuoja E. Dobrowolska.

Pasak ministrės, dalyvaudama šioje byloje Lietuva ne tik prisidės prie Konvencijos, kaip svarbaus tarptautinės teisės šaltinio, aiškinimo doktrinos formavimo, bet ir suteiks Ukrainai teisinę ir ekspertinę paramą byloje keliamais klausimais. 

Šioje byloje Lietuva įrodinės, kad Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcija apima ginčus dėl netinkamo Konvencijos taikymo bei nepagrįstų kaltinimų genocidu, o pati Konvencija negali būti naudojama karinei agresijai prieš kitą valstybę pateisinti. 

Dalyvauti šioje byloje Lietuvą ragino ir Ukrainos valdžios atstovai, su kuriais Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos dėl baudžiamosios atsakomybės už agresijos nusikaltimą metu buvo aptarta Lietuvos įsitraukimo į bylą strategija ir galimi teisiniai argumentai. Visos trys Baltijos valstybės sutarė koordinuoti veiksmus tarpusavyje bei tiesiogiai su Ukraina. 

Ketinimus stoti į šią Tarptautinio Teisingumo Teismo bylą išreiškė ir daugiau Europos bei pasaulio valstybių, kurios smerkia Rusijos vykdomą karinę agresiją ir jos vykdomus tarptautinius nusikaltimus.

Šioje byloje Ukraina taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir 2022 m. kovo 16 d. teismas priėmė nutartį, nurodydamas nedelsiant nutraukti Rusijos ar jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų karinių vienetų karinius veiksmus. Šio teismo sprendimo nevykdymas yra tarptautinės teisės pažeidimas.