2022-12-02

Teisingumo ministerija primena – norintys registruoti politinį komitetą dar turi keletą dienų

Teisingumo ministerija primena, kad norintys užregistruoti politinį komitetą, kuris galėtų dalyvauti 2023 m. savivaldybių tarybų rinkimuose, turi suskubti pateikti dokumentus. Atsižvelgiant į registracijos terminus, Teisingumo ministerija rekomenduoja tai padaryti iki gruodžio 6 d.

Politinių organizacijų įstatyme numatyta, kad šalia politinių partijų rinkimuose galės dalyvauti ir visiškai naujos teisinės formos juridiniai asmenys – politiniai komitetai.

Šių komitetų steigimo dokumentai ir steigėjų sąrašai turi būti teikiami Teisingumo ministerijai, kuri duomenų ir dokumentų tikrumą turės patvirtinti ir Juridinių asmenų registrui surašyti išvadą dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės. Politiniai komitetai registruojami Juridinių asmenų registre. Teisingumo ministerijai išvadas dėl dokumentų ir duomenų patvirtinimo ir kitus dokumentus pateikus VĮ Registrų centrui, politinis komitetas įregistruojamas per 3 darbo dienas.

Pagal Politinių organizacijų įstatymą, politiniai komitetai, ketinantys dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose, privalo būti įregistruoti iki gruodžio 10 d. Kadangi šiemet gruodžio 10 d. yra nedarbo diena, todėl termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena – gruodžio 12 d. Rinkimų kodekso nuostatos numato, kad politinis komitetas iki gruodžio 12 d. privalo būti užregistruotas politinės kampanijos dalyviu ir Vyriausiojoje rinkimų komisijoje. 

Politinis komitetas – tai pagal įstatymą įsteigtas pavadinimą turintis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti reikšti jų politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant ES valdžią ir savivaldos teisę dalyvaujant rinkimuose į Europos Parlamentą, savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose.  

Daugiau informacijos apie politinių komitetų steigimą ir registravimą galima rasti čia.

Šiuo metu yra užregistruoti 26 politiniai komitetai, dar dėl 6 komitetų išvadas Teisingumo ministerija pateikė Juridinių asmenų registrui. Iš viso surašytos išvados dėl 32 politinių komitetų registravimo.