Teisingumo ministerija ragina politines partijas paskubėti pateikti savo narių sąrašus

Data

2020 09 29

Įvertinimas
0
509_17f9f64ad671f0cc6fc2163b8a3d7408.png

Teisingumo ministerija dar kartą primena, kad visos politinės partijos iki spalio 1 dienos privalo pateikti savo partijos narių sąrašus. Iš šiuo metu įregistruotų 26 politinių partijų tokių sąrašų dar nepateikė dvylika, nors visos yra gavusios priminimus. Pagal galiojančias Politinių partijų įstatymo nuostatas, politinei partijai du kartus iš eilės nepateikus savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneš Juridinių asmenų registrui, ir šis supaprastinta tvarka inicijuos politinės partijos likvidavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad rugsėjo 30 d. (trečiadienį) nuo 17 valandos bus vykdomi Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pritaikymo naujai kainodarai darbai, todėl laikinai nebus teikiama dalis Registrų centro e. paslaugų.

Sąrašų nepateikė – „Drąsos kelias“ politinė partija, Kovotojų už Lietuvą sąjunga;- Krikščionių sąjunga, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Lietuvos rusų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija, Partija „Jaunoji Lietuva“, Partija „Laisvė ir teisingumas“, Partija LIETUVA- VISŲ, Politinė partija „Lietuvos sąrašas“,  Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai,  Žemaičių partija.

Politinių partijų narių sąrašai teikiami ir tikrinami elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.

Partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo sąrašą turi pateikti prisijungęs prie informacinės sistemos per www.epaslaugos.lt portalą. Pateikto sąrašo duomenys automatiniu būdu sutikrinami su kitų partijų narių sąrašais ir Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis, patikrinama, ar partijų nariai yra pilnamečiai, ar jų duomenys nesikartoja kitų partijų sąrašuose.

Iki spalio 10 d. ministerija informuos Vyriausiąją rinkimų komisiją, kurios partijos yra pateikusios savo narių sąrašus.

Informacija apie politinių partijų narių skaičių skelbiama Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.