>
2024-03-01

Teisingumo ministerija – žaliojo kurso lyderė viešųjų pirkimų srityje

Teisingumo ministerija pernai 100 proc. įgyvendino Vyriausybės nustatytą tikslą nuo 2023 metų vykdyti tik žaliuosius pirkimus ir yra viena iš lyderiaujančių ministerijų šioje srityje. 

Šiuos duomenis atskleidė Aplinkos ministerijos atlikta ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų žaliųjų pirkimų vertės analizė. 

„Žalieji pirkimai – tai ne tik viena svarbiausių priemonių, skatinanti ekologines iniciatyvas, antrinį žaliavų panaudojimą, energetinį efektyvumą ir inovacijas, didinanti šalies konkurencingumą, bet tai ir mūsų šalies žaliosios pertvarkos ramstis bei visos Europos Sąjungos augimo strategija“, –teigia Teisingumo ministerijos kancleris Augustas Ručinskas. 

Pasak A. Ručinsko, viešasis sektorius aktyviai prisideda formuojant žaliojo kurso tendencijas, todėl mūsų dėmesys ir toliau bus nukreiptas į žaliųjų viešųjų pirkimų plėtrą bei kitas tvaraus vartojimo, tvarių įpročių formavimo priemones, darančias realų teigiamą poveikį aplinkai.

Žalieji pirkimai – tai tokie viešieji pirkimai, kai perkančioji organizacija siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose.