>
2024-01-19

Teisingumo ministerijos kancleris A. Ručinskas: Europos teisės akademija – nepamainoma partnerė įveikiant tarptautinius iššūkius

Teisingumo ministerijos kancleris Augustas Ručinskas Tryre (Vokietija) susitiko su Europos teisės akademijos (ERA) atstovais detaliau aptarti Teisingumo ministerijos ir ERA bendradarbiavimo stiprinimo galimybes – nuo Lietuvai ir Teisingumo ministerijos valdymo sričių teisinių profesijų atstovams bei teisės srityje dirbantiesiems aktualių mokymų temų iki galimų bendrų projektų ateityje.

„Svarbu suprasti, kad tiek karinė agresija prieš Ukrainą, tiek precedento neturinčiu greičiu spartėjanti dirbtinio intelekto ir kitų technologijų pažanga daro didelę įtaką mūsų aplinkai – iš esmės ją keičia. Norint užtikrinti greitą ir kokybišką reakciją į šiuos pokyčius, sukuriančius nemažai naujų iššūkių tiek politiniu, tiek teisiniu lygmenimis, privalome sudaryti teisės srityje dirbantiems specialistams sąlygas ne tik mokytis ir nuolat sekti naujausius pokyčius, bet ir galimybę diskutuoti bei keistis informacija su Europos Sąjungos ir kitų šalių ekspertais. ERA, kaip teisės mokymo centras, pripažintas Europos teisininkų, gali būti puikiu partneriu siekiant šių tikslų.“ – sako A. Ručinskas.

Europos Parlamento iniciatyva įsteigtos ERA nariais tapome 2012 m. lapkričio 30 d. Vilniuje pasirašytos Oficialios prisijungimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Europos teisės akademijos pagrindu.