Teisingumo ministras E. Jankevičius: pertvarka skatina inovatyvių kontrolės technologijų taikymą pataisos įstaigų sistemoje

Data

2020 01 21

Įvertinimas
2

„Kaip turi atrodyti  moderni pataisos įstaiga Lietuvoje? Kaip užtikrinti tinkamas saugumo, socialines ir buitines sąlygas čia atsidūrusiems asmenims, kad nebūtų pažeistos žmogaus teisės? Į šiuos daug kartų viešoje erdvėje keltus klausimus šiandien jau galime atsakyti konkrečiais pavyzdžiais, netgi galėdami vizualiai palyginti jau uždaryto Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Vilniaus pataisos namuose įrengtų patalpų aplinką“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Vilniaus pataisos namuose atidarytas naujas Priėmimo ir paskirstymo skyrius. Šio svarbaus padalinio patalpos taip suprojektuotos, kad būtų užtikrinti konvojuojamų asmenų izoliacijos reikalavimai bei sudarytos patogios sąlygos dirbti pareigūnams ir aptarnaujančiam personalui. Turima detektorinė įranga neleidžia nei įnešti, nei išnešti neleistinų daiktų arba padeda juos surasti kamerose. Atlikus remontą, po kelių mėnesių šiemet planuojama izoliatoriaus poreikiams baigti pertvarkyti  vieną iš pastatų ir įrengti kamerinio tipo patalpą laikyti 170 nuteistųjų ar suimtųjų.

Pasak teisingumo ministro, keliamas tikslas, kad pataisos įstaigų sistemoje būtų pereinama nuo dabar dominuojančio bendrabutinio prie kamerinio tipo ir dinaminės priežiūros. Šiuo metu daugiau kaip trečdalis asmenų gyvena kamerose. „Tai padeda išvengti subkultūros apraiškų, nuteistajam ir suimtajam suteikia daugiau privatumo, o pataisos pareigūnams, psichologams lengviau su jais dirbti,– sako E. Jankevičius. – Reikia didelių investicijų, kad visose pataisos įstaigose būtų įrengtos kameros, o šią problemą sprendžiame racionaliai paskirstydami ir taupiai naudodami lėšas bei pasitelkdami kitų šalių patirtį, statant modulines gyvenamąsias patalpas“.

Planuojama įgyvendinti pilotinį modulinį projektą – šį pavasarį bus skelbiamas konkursas įsigyti iki šimto vietų įkalinimo įstaigose greitai sumontuojamų pastatų.

Šiuo metu įkalinimo ir suėmimo įtaigose yra apie 6 tūkst. asmenų. „Įsigaliojus naujai lygtinio paleidimo ir alternatyvių bausmių tvarkai, daugiau nuteistųjų, kurie yra padarę nesunkius nusikaltimus arba nekelia pavojaus visuomenei, bausmę galės atlikti laisvėje, prižiūrimi probacijos pareigūnų, – pažymi teisingumo ministras E. Jankevičius. – Probacijos tarnyba papildomai gaus 500 apykojų – sekimo prietaisų. Nuteistieji per atstumą bus kontroliuojami, kaip jie laikosi nustatyto judėjimo apribojimų. Šiuo požiūriu dar negalime prilygti kitoms ES šalims, kurios bausmių vykdymo sistemoje gana plačiai taiko inovatyvias technologijas, bet jau žengiame šia linkme“.

Ministro teigimu, manoma, kad sustiprinus  nuteistųjų resocializacijos procesą, mažės pakartotinis nusikalstamumas. „Taikydami veiksmingas resocializacijos priemones, alternatyvias bausmes, sumažinsime mokesčių mokėtojų išlaidas, skirtas  nuteistųjų išlaikymui, ir daugiau žmonių sugrąžinsime iš užribio“.  

Daugiau uždaryto Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Vilniaus pataisos namuose įrengtų patalpų nuotraukų rasite čia: 1; 2.