Teisingumo ministras E. Jankevičius – šiemet visų mažiausiai uždirbančių pataisos pareigūnų algos sieks 1000 eurų

Data

2020 03 10

Įvertinimas
0

Teisingumo ministerija, optimizuodama pataisos įstaigų sistemą, siūlo sujungti dvi Kaune veikiančias įstaigas – Nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus prijungti prie Tardymo izoliatoriaus. Šiam projektui šiandien pritarta Vyriausybės posėdyje. Įgyvendinus šį projektą iš sutaupytų lėšų bus didinamos pareigūnų algos – mažiausias pareigūno atlyginimas bus 1000 eurų. 

Šiuo metu abiejose Kauno bausmių vykdymo įstaigose yra patvirtintos 306 darbuotojų pareigybės:  atskirai tvarkomi personalo reikalai, apskaita ir ūkis, vykdomos kitos bendrosios funkcijos. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose laikoma apie 170 suimtųjų ir nuteistųjų, o Kauno tardymo izoliatoriuje – per 300.

„Reorganizuodami bausmių vykdymo įstaigas, mažiname išlaidas administracinėms reikmėms, apjungiame bendrąsias funkcijas, pavyzdžiui, viešuosius pirkimus, o sutaupytos lėšos skiriamos algoms didinti, gerinti socialines sąlygas, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Praėjusiais metais atliekant struktūrinę pertvarką, dvigubai sumažėjo vadovų ir bendrąsias funkcijas atliekančių tarnautojų, daugiau darbuotojų tiesiogiai dirba su suimtaisiais. Sutaupytos lėšos papildė darbo užmokesčio fondą ir leido didinti pareigūnų atlyginimus“.

Nors abi įkalinimo įstaigos bus sujungtos, iš esmės jos liks atskiros. Kaip ir iki šiol, suimtieji ir nuteistieji gyvens atskirose izoliuotose patalpose. Nepilnamečiai, kaip ir šiandien,  bus laikomi tame pačiame pastate, kur įsikūrę Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai.

Ministro teigimu, šiuolaikinė vadyba, atsakingi ir skaidrūs viešieji pirkimai yra universalūs finansinių išteklių taupymo rezervai. Sėkmingą patirtį šioje srityje kaip tik turi Kauno tardymo izoliatorius. Praėjusiais metais ši įstaiga pertvarkė savo struktūrą ir racionaliai planuodama išlaidas sutaupė apie penktadalį jai skirto biudžeto. Centralizavus viešuosius pirkimus, sustiprinus prekių užsakymo ir panaudojimo kontrolę, nuteistųjų aprūpinimui buvo išleista beveik keturis kartus mažiau lėšų, negu praėjusiais metais, o einamasis kameros remontas kainavo dešimt kartų pigiau, negu prieš trejus metus. Artimiausiais metais planuojama izoliatoriuje įrengti saulės jėgainę, todėl jam beveik nebereikės pirkti elektros energijos.

“Šiemet bus įvykdytas pažadas iki 1 tūkst. eurų „į rankas“ pakelti algas mažiausiai uždirbantiems pareigūnams. Šiems finansiniams pokyčiams nereikės papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto“, – pažymi ministras E. Jankevičius.

Planuojama, kad nuo birželio 1 d. atlyginimai bus didinami Kauno sujungtos įstaigos darbuotojams, nuo liepos 1 d. – Lietuvos probacijos tarnybos, nuo spalio 1 d. – Pravieniškių, Vilniaus ir Marijampolės- Kybartų pataisos namų pareigūnams, o nuo kitų metų sausio 1d. – Alytaus, Panevėžio ir Šiaulių pataisos įstaigų bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnams.

Pernai prie Vilniaus pataisos namų buvo prijungtas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, kuris 2019 m. liepos 1 d. buvo iškeldintas iš sostinės centre esančių patalpų. Kybartų pataisos namai – prie Marijampolės pataisos namų. Dabar Lietuvoje veikia 9 pataisos ir sulaikymo įstaigos, kuriose yra apie 6 tūkst. asmenų.