Teisingumo ministrė: esame bausmių vykdymo sistemos pokyčių pusiaukelėje

Data

2021 02 11

Įvertinimas
2
geras 123.png

Šiandien, vasario 11 d., minimos 102-osios bausmių vykdymo sistemos įkūrimo metinės. Teisingumo ministrė E. Dobrovolska įkalinimo įstaigų tobulinimą įvardija kaip svarbų prioritetą.  Sistemoje dirba per tris tūkstančius darbuotojų, laisvės atėmimo bausmę atlieka daugiau kaip penki tūkstančiai, šie skaičiai liudija, kad sektorius yra didelė ir labai svarbi visos visuomenės dalis. 

“Akivaizdu – tai drąsi profesija. O jų darbas yra neabejotinai svarbus, nors ir ne visuomet matomas, gal kartu su visa sistema paliktas visuomenės dėmesio paraštėse.  Ši tarnyba tampa dar didesniu iššūkiu, kai siekiame, kad bausmių vykdymo sistema būtų atnaujinta visomis prasmėmis”, – sako teisingumo ministrė. 

Bausmių vykdymo sistemos pokyčiai jau pradėti – parengta bausmę atliekančių žmonių resocializacijos reforma, vykdomi svarbūs projektai, peržiūrima infrastruktūra. Siekiama, kad nuteistųjų bausmės atlikimo sąlygos atitiktų tiek nacionalinius, tiek tarptautinius reikalavimus, o pareigūnai dirbtų tinkamomis ir motyvuojančiomis darbo sąlygomis.  

Bausmių vykdymo sistemos įkūrimo dienos proga surengtas nuotolinis teisingumo ministrės E. Dobrovolskos susitikimas su įstaigų darbuotojais. 

„Šiandieniniai pataisos namai  reikalauja pokyčių. Ir mes esame pusiaukelėje. Turime įvertinti ilgalaikį laisvės atėmimo įstaigų poreikį, atsižvelgti į jų pobūdį, nuteistųjų skaičiaus tendencijas, taip pat bausmių vykdymo metodų taikymo mastą, – sako teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. – „Pokyčiams reikia laiko ir ryžto, todėl šiame kelyje svarbus atvirumas visuomenei, kylančių iššūkių įvardijimas, santykio su nuteistaisiais pokytis“.

Teisingumo ministrė pastaruoju metu lankėsi Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, Panevėžio bei Vilniaus pataisos namuose. Tokiu būdu ministrė siekia tiesiogiai pabendrauti ir su darbuotojais, ir su nuteistaisiais, pamatyti realią situaciją iš arti. Artimiausiu metu planuojami vizitai ir į kitas laisvės atėmimo įstaigas. 

Bausmių vykdymo sistemoje - Kalėjimų departamente ir 11-oje jam pavaldžių įstaigų – dirba  3318 darbuotojų ir pareigūnų. Kalėjimų departamento įsteigimo data – 1919 m. vasario 11 d., todėl ši diena minima kaip pataisos pareigūnų profesinė šventė. 

Šiuo metu pradėta svarstyti dėl Kalėjimų departamento pavadinimo keitimo. Lietuvoje veikia pataisos įstaigos, todėl kyla klausimų, ar Kalėjimų departamento pavadinimas atitinka šiuolaikiškos 2021 metų įstaigos apibūdinimą. 

Tarybinės okupacijos laiku Lietuvos kriminalinių bausmių vykdymo sistema buvo įtraukta į bendrą Tarybų Sąjungos kriminalinių bausmių vykdymo sistemą, pavaldžią Vidaus reikalų ministerijai. Tuo metu Kalėjimų departamentas pervadintas Pataisos darbų įstaigų valdyba, vėliau – Pataisos reikalų valdyba. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1990 m., Pataisos reikalų valdyba perorganizuota į Pataisos reikalų departamentą. 

Vykdant teisinės sistemos reformą, 2000 m. Lietuvos kriminalinių bausmių vykdymo sistema perduota Teisingumo ministerijos žiniai. Pataisos reikalų departamentui grąžintas nepriklausomos Lietuvos tarpukario laikais turėtas pavadinimas – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. 

Šiai institucijai yra vadovavę Jonas Blaževičius, Skirmantas Agurkis, Rimvidas Kūgis, Saulius Vitkūnas, Kęstutis Širvaitis, Artūras Norkevičius, Živilė Mikėnaitė, Robertas Krikštaponis. Šiuo metu direktoriaus pareigas eina Virginijus Kulikauskas.