>
2021-01-27

Teisingumo ministrė: įkalinimo įstaigų pastatai naudojami neefektyviai, reikalinga inventorizacija

Po apsilankymo Pravieniškių pataisos namuose teisingumo ministrė pavedė Kalėjimų departamentui artimiausiu metu atlikti visų turimų pastatų inventorizaciją, kad būtų įvertintas turimas nekilnojamasis turtas, aiškiai identifikuotos nebaigtos statybos, vykdomi statybos ir rekonstrukcijų darbai, galutinai išspręsta Pravieniškių šilumos ūkio situacija. 

„Turime pripažinti, kad be aiškios bausmių vykdymo įstaigų vizijos ir strategijos mes negalime tikėtis aiškiai pamatuojamų ir efektyvių rezultatų. Pravieniškių įstaiga yra geriausias to pavyzdys – apleisti pastatai - vaiduokliai, kurių kai kurių statyba niekada nebuvo baigta, naujos statybos sektoriuose, kur saugumo reikalavimai sunkiai atitinka minimalius standartus. Tokiame kontekste dar turime realizuojamus ir kitus projektus. Lietuva niekada neturėjo aiškaus matymo, kokia turi būti bausmių vykdymo sistema. Turime įkalinimo įstaigų sistemą, kuri buvo kurta XX am. 5-7 dešimtmečiuose. Turime remontus ir statybas, neturėdami jokių strateginių ir planavimo dokumentų,“ – sako teisingumo ministrė. 

Vizito metu ministrė aplankė visus tris įstaigos sektorius, bendravo ne tik su įstaigos vadovu, joje dirbančiais pareigūnais, bet ir su bausmę atliekančiais nuteistaisiais.

„Laisvės atėmimu nuteisti žmonės jau atlieka bausmę ir negali būti baudžiami pakartotinai laikymo sąlygomis. Vizito metu matytos nuteistųjų laikymo ir pareigūnų darbo sąlygos sunkiai suvokiamos, kai už lango turime  2021 metus,“ – teigia E. Dobrovolska. 

Pasak ministrės, būtina keisti pataisos pareigūnų ir nuteistųjų santykį. Pareigūnas - tai specialistas, kuris padeda ir konsultuoja nuteistąjį, organizuoja paslaugų teikimą, konstruktyvią ir kryptingą resocializaciją. Suprantama, kad naujos įstaigos bus įkurtos ateityje, tačiau jau šiandien galima ir būtina užtikrinti nuteistųjų elgesio korekciją. Turime nepamiršti, kad dalis laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų turi priklausomybes, kuriems prieiga prie gydymo nėra suteikiama reikiama būtina apimtimi.

Šias problemas teisingumo ministrė aptarė ir su Pravieniškių pataisos namų, ir su Kalėjimų departamento vadovais. 

„Puikiai suprantu, kad šios problemos nėra naujos ir tęsiasi dešimtmečiais. Dėkoju įstaigų vadovams už tai, kad šiandien galime atvirai kalbėti apie skaudulius, drąsiai juos identifikuoti ir juos spręsti. Suprantama, kad nebus išvengta ir teisminių ginčų su verslo įmonėmis, kurių dalyvavimas vienu ar kitu klausimu tapo neatsiejamas nuo įstaigų gyvavimo. Tik įveikę šį išsivalymo etapą galėsime visi kartu žengti link sistemiškų ir tvarių sprendimų,“ – sako ministrė. 

Teisingumo ministrė nurodė Kalėjimų departamentui atlikti visų įkalinimo įstaigų turto inventorizaciją, taip pat užbaigti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo perdavimo Turto bankui darbus.

Artimiausiu metu teisingumo ministrė planuoja aplankyti ir kitas laisvės atėmimo įstaigas.