>
2023-12-08

Teisingumo viceministrė J. Greičienė: teisingumo prieinamumas žmogui leis įtvirtinti tvaresnę ir veiksmingesnę teisingumo sistemą

Teisingumo viceministrė Jurga Greičienė Liublianoje dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) kartu su Slovėnijos Respublikos teisingumo ministerija organizuojamame susitikime dėl teisingumo prieinamumo. 

J. Greičienės teigimu, karinės agresijos Ukrainoje kontekste, demokratijos, teisingumo vertybių užtikrinimas tampa kaip niekada svarbus, todėl turime dar tvirčiau saugoti teisinės valstybės pamatus, didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis, užtikrinti paslaugų prieinamumą žmogui. 

„Veiksminga ir nepriklausoma teisinė sistema gali funkcionuoti tik užtikrinant visų žmonių interesų pusiausvyrą, grįstą pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, skaidrumo ir efektyvumo principais“, – pabrėžė J. Greičienė. 

Skaitmeninimas ir nuotolinių paslaugų prieinamumo gerinimas – taip pat itin aktualus Lietuvai klausimas. Mūsų šalis imasi priemonių viešųjų paslaugų skaitmeninimo plėtrai. 

Viceministrės teigimu, Lietuvos pradėta teismų reforma, dėmesys, skiriamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, teikiamos teisinės pagalbos veiksmingumo užtikrinimas, teisinių profesijų atstovų kvalifikacijos kėlimas, alternatyvių ginčų sprendimo būdų taikymas – tai į žmogų orientuotos teisingumo įtvirtinimo priemonės. Lietuva ir toliau eis šiuo keliu, kad būtų padėtas pagrindas tvaresnei ir veiksmingesnei teisingumo sistemai užtikrinti.