>
2021-01-26

Teismo ekspertizė – inovatyvesnė, efektyvesnė ir našesnė

Per praėjusius metus Lietuvos teismo ekspertizės centras kasdien atliko po keturis narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimus. O tyrimo metodams pasitelkiamos naujosios technologijos - 3D technologijų taikymo, mobiliojo ryšio telefono duomenų ir transporto priemonių informacinių-pramoginių sistemų nuskaitymo, rašysenos ekspertizės išvadų skalės taikymo inovacijos. 

Pandemijos akivaizdoje efektyvūs sprendimai lėmė Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklos optimizavimą. Pažangos padėjo pasiekti ir naujausių technologijų diegimas, leidęs sutrumpinti atliekamų tyrimų eiles, o didėjanti tyrimų tendencija rodo augantį užsakovų pasitikėjimą. Per praėjusius metus daugiausia atlikta narkotinių ir psichotropinių medžiagų (965), rašysenos (389), eismo įvykių (370) bei mobiliųjų įrenginių (205) tyrimų. 

„Džiaugiuosi, jog nei pandemija, nei karantino apribojimai nesutrukdė Lietuvos teismo ekspertizės centrui pasiekti iškeltų tikslų. Priešingai – pavyko juos viršyti. Akivaizdu, kad svarbų vaidmenį čia atlieka inovacijų diegimas, leidęs pasiekti proveržį ekspertizių srityje,” – teigia teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. 

Ekspertinių tyrimų pernai atlikta 8,5 proc. daugiau nei 2019 m. 2020 m. augo ir gaunamų, ir atliktų Lietuvos teismo ekspertizės centro (LTEC) ekspertinių tyrimų skaičius. Gavus 3569 tyrimus (16,4 proc. daugiau negu 2019 m.), jų atlikta 3454 – tai yra 8,5 proc. daugiau nei 2019 m. 

Ženkliai viršytas planuotų ir atliktų teismo ekspertizių skaičiaus santykis – numatytus 92 proc. pavyko viršyti iki 97 proc.

Taip pat pavyko pasiekti trumpesnius atlikimo terminus: 66,2 proc. visų ekspertinių tyrimų įgyvendinta greičiau nei per 30 d. terminą, tuo pačiu pasiektas didesnis nei nustatytas (60 proc.) kriterijus. 

Šiuo metu naudojami 29 akredituoti tyrimo metodai. 

Dėmesys skirtas ir mokymų plėtrai – nuotoliniu būdu organizuotuose mokymuose sudalyvavo 1548 teisėsaugos institucijų dalyviai. 

Per 2020 metus 6 pretendentams suteiktos teismo eksperto kvalifikacijos, 14 teismo ekspertų – pratęstos turimos.