>
2023-12-05

TM kancleris A. Ručinskas: Lietuva pasirengusi siekti dar reikšmingesnės antikorupcinės pažangos

Teisingumo ministerijos kancleris Augustas Ručinskas su darbo vizitu lankosi Paryžiuje, kur dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Darbo grupės dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius posėdyje. Posėdyje svarstoma Lietuvos 3-iojo vertinimo etapo ataskaita ir vertinama, kaip Lietuva įgyvendina Konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius. 

Lietuvos 3-iojo vertinimo etapo ataskaitoje pabrėžiama, kad mūsų šalis nuo 2-ojo vertinimo etapo 2017 m. pasiekė reikšmingų pokyčių teisinės ir politinės sistemos, skirtos kovai su užsienio kyšininkavimu, srityje, įskaitant teisminių procesų skaitmeninimą, Naudos gavėjų registro sukūrimą, 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais ir jos įgyvendinimo 2023–2025 m. plano patvirtinimą, tvarių teisinių ir institucinių mechanizmų kovai su užsienio kyšininkavimu sukūrimą ir kitas priemones.

2017 m. Lietuva prisijungė prie Konvencijos dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose standartų ir tapo EBPO Darbo grupės dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius nare.

A. Ručinsko teigimu, narystė EBPO ir dalyvavimas darbo grupės veikloje suteikia Lietuvai praktinę vertę – leidžia pasitelkti gerąją kitų šalių patirtį skatinant teisinius, institucinius ir visuomeninius pokyčius, diegiant vertinimo ir stebėsenos įrankius. Lietuvos reformų kelias nesibaigia prisijungimu prie darbo grupės ar naryste EBPO – tai yra nenutrūkstantis procesas. 

„EBPO rekomendacijos yra itin svarbios tobulinant mūsų teisines ir institucines kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius sistemas. Lietuva pasirengusi siekti dar reikšmingesnės antikorupcinės pažangos. Ketiname užtikrinti veiksmingesnius sankcijų taikymo, turto konfiskavimo, tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo procesus, siekti proveržio atliekant ikiteisminius tyrimus, keliant tyrėjų, prokurorų ir teisėjų kvalifikaciją“, – pabrėžia A. Ručinskas.

1961 m. įkurta EBPO dabar vienija 38 pasaulio valstybes.  

EBPO Darbo grupės posėdyje taip pat dalyvauja Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jovitas Raškevičius, Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Martynas Jovaišas bei Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėja Jolanta Bernotaitė.