>
2020-12-09

Už sveikatos sužalojimus – bus baudžiama gerokai griežčiau

Taikyti griežtesnę atsakomybę už sveikatos sutrikdymą, naujai reglamentuoti žmogaus patirtus sveikatos sužalojimus ir ištaisyti vertinimo netolygumus – tokiai Teisingumo ministerijos iniciatyvai šiandien pritarė Vyriausybė. Baudžiamojo kodekso ir susijusių teisės aktų pakeitimų pakete įtvirtinta, kad ir už nesunkius ar apysunkius sveikatos sužalojimus, jeigu dėl jų asmuo sirgo labai ilgą laiką, numatoma laisvės atėmimo iki 10 metų bausmė, o esant atsakomybę sunkinantiems požymiams – nuo 2 iki 12 metų.

„Pastaraisiais metais sveikatos sužalojimų patyrę žmonės ar jų artimieji ne kartą išsakė abejones ir dėl medicininių kriterijų objektyvumo, pagal kuriuos nustatomas sveikatos sutrikdymo mastas, ir dėl skiriamų bausmių adekvatumo. Šią diskusiją paskatino ne viena didelio atgarsio visuomenėje sulaukusi byla, – sako laikinai teisingumo ministro pareigas einantis Elvinas Jankevičius. – Siekiame ištaisyti šiuos vertinimo netolygumus – įtvirtinti baudžiamąją atsakomybę už nukentėjusiojo sveikatai padarytą žalą”. 

Teisingumo ministerija Baudžiamojo kodekso ir susijusių teisės aktų pataisas parengė įvertinusi liepos mėnesį suburtos ekspertų darbo grupės atliktą analizę ir vertinimus. 

Pasak E. Jankevičiaus, sveikatos sutrikdymo masto nustatymo medicininiai kriterijai beveik du dešimtmečius nebuvo tobulinami. Pakeitimai leis tiksliau įvertinti asmens patirtus sužalojimus, taikyti adekvačią baudžiamąją atsakomybę ir naujai reglamentuoti medicininius kriterijus.

Dabar galiojantys – sunkaus, nesunkaus ir nežymaus sveikatos sutrikdymo masto kriterijai, bus kvalifikuojami kaip – sunkus, apysunkis bei nesunkus. 

Sunkiu sveikatos sutrikdymu bus laikomi ir tie atvejai, kai dėl patirtų daugybinių sužalojimų žmogus serga labai ilgai, nors kiekvienas tokių sužalojimų atskirai, gali būti vertinamas kaip nesunkus. Jeigu žmogus dėl tokių sužalojimų stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose nepertraukiamai gydysis ilgiau kaip 60 dienų, numatyta gerokai griežtesnė bausmė. 

Nesunkūs ar apysunkiai sveikatos sužalojimai, kai nukentėjęs asmuo sirgo labai ilgai, bus kvalifikuojami kaip sunkūs sveikatos sutrikdymo atvejai ir už tai grės laisvės atėmimo iki 10 metų bausmė, o esant baudžiamąją atsakomybę sunkinančių požymių – laisvės atėmimo bausmė nuo 2 iki 12 metų. 

Šiuo metu už nesunkų sveikatos sutrikdymą taikoma laisvės apribojimo, arešto arba laisvės atėmimo bausmė iki 3 metų, o esant kvalifikuotai šio nusikaltimo sudėčiai – iki 5 metų laisvės atėmimo. 

Kitos ES šalys laikosi panašios tokių bausmių taikymo praktikos. Pavyzdžiui, Estijoje sunkiu sveikatos sutrikdymu laikoma, kai asmens gydymas truko ilgiau nei 4 mėnesius, Slovakijoje – daugiau nei 42 kalendorines dienas, o Čekijoje ir Lenkijoje – kai asmens gydymas tęsiasi ilgai, nenurodant tikslaus dienų skaičiaus.