2024-04-10

Vyriausybė pritarė siūlymui į ESTT teisėjo pareigas teikti Irmanto Jarukaičio, į generalinio advokato pareigas – Rimvydo Norkaus kandidatūras

Šiandien Vyriausybės posėdyje nutarta pateikti oficialų siūlymą ES atsakingoms institucijoms dėl Irmanto Jarukaičio kandidatūros į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) teisėjus ir dėl Rimvydo Norkaus kandidatūros – į ESTT generalinius advokatus.

2023 m. pabaigoje Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė įvykdė kandidatų į ESTT teisėjus ir generalinius advokatus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atrankas ir į kandidatų į ESTT teisėjus sąrašą buvo įrašytas Irmantas Jarukaitis, į kandidatų į ESTT generalinius advokatus sąrašą – Rimvydas Norkus. Sąrašai pateikti Ministrei Pirmininkei, kuri, įvertinusi kandidatūras, Vyriausybei pateikė motyvuotą siūlymą dėl kandidatų. Vyriausybė prieš priimdama sprendimą gavo Respublikos Prezidento pritarimą ir konsultavosi su Seimu.

Remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, ESTT teisėjai ir generaliniai advokatai skiriami valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu šešerių metų kadencijai, pasikonsultavus su numatytu komitetu.

ES Teisingumo Teismą sudaro 27 teisėjai ir 11 generalinių advokatų.

Šis teismas prižiūri Europos Sąjungos institucijų aktų teisėtumą, užtikrina, kad valstybės narės laikytųsi iš sutarčių kylančių pareigų, ir nacionalinių teismų prašymu aiškina ES teisę.