Atviri duomenys

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Čia skelbiami Teisingumo ministerijos tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais Teisingumo ministerijos disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

  • Lietuvos Respublikos politinių partijų sąrašas (xlsx; csv)
  • Juridinio asmens teises turinčių bei išregistruotų religinių organizacijų duomenys (xlsx; csv)
  • Lietuvos Respublikos antstolių sąrašas (xlsx)
  • Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašas (xlsx)
  • Strateginio veiklos plano lentelės su 2020-2022 m. lėšų paskirstymu pagal programas, priemones ir metus (xlsx)
  • Strateginio veiklos plano lentelė su  2020-2022 m. lėšų paskirstymu pagal Valstybės investicijų projektus (xlsx)
  • Strateginio veiklos plano lentelė su 2020-2022 m. lėšų paskirstymu žmogiškiesiems ištekliams bei valdymo išlaidoms (xlsx)
  • Lėšų, skirtų savivaldybėms pirminės valstybės garantuojamos  teisinės pagalbos teikimo, civilinės būklės aktų registravimo ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijoms atlikti 2020 metais, paskirstymas (xlsx; csv)

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13