Darbo užmokestis

Informacija apie Teisingumo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

 

Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m.

 

2021 m.

I ketv.

2021 m.

II ketv.

Ministras 1 4636 4650 4650 4611 4212 4213
Viceministras 2 4796 4576 4576 4644 4462 4927
Vyriausiasis patarėjas 1   4594        
Ministro patarėjas 2 3908 3689 3689 3747 2874 2870
Ministro padėjėjas 1     2556 2506 2697 2712
Ministro atstovas spaudai   1       2772  
Ministerijos kancleris 1 4476 4836 4589 4544 5061 5099

LRV atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme

1 3676 3676 3676 3684 3728 3728
Grupės vadovas 8 3598 3939 3740 3727 3612 3713
Departamento direktorius 1 3250 3707 3572 3510 3863 3864
Skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas 3 2798 2926 2926 2920 2843 3134
Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas 3 2832 3211 2957 3048 2976 3040
Vyresnysis patarėjas  23 2879 3060 3049 3042 3046 3203
Patarėjas 49 2439 2496 2480 2476 2490 2481
Specialusis atašė 3 2689 2739 2852 3005 2796 2874
Vyriausiasis specialistas 26 2087 2085 2081 2111 2061 2073

 

Teisingumo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m. 

 

2021 m.

I ketv.

2021 m.

II ketv. 

Ministerijos patarėjas 1     1848   1858 1858
Patarėjas 1       2439 2453 2453
Vyriausiasis specialistas 19 1778 1791 1882 1868 1937 1961

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-19