Darbo užmokestis

Informacija apie Teisingumo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

 

Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m.

 

Ministras 1 4636 4650 4650 4611
Viceministras 2 4796 4576 4576 4644
Vyriausiasis patarėjas 1   4594    
Ministro patarėjas 2 3908 3689 3689 3747
Ministro padėjėjas 1     2556 2506
Ministro atstovas spaudai 1       2772
Ministerijos kancleris 1 4476 4836 4589 4544

LRV atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme

1 3676 3676 3676 3684
Grupės vadovas 8 3598 3939 3740 3727
Departamento direktorius 1 3250 3707 3572 3510
Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas 3 2798 2926 2926 2920
Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas 3 2832 3211 2957 3048
Vyresnysis patarėjas  23 2879 3060 3049 3042
Patarėjas 49 2439 2496 2480 2476
Specialusis atašė 3 2689 2739 2852 3005
Vyriausiasis specialistas 26 2087 2085 2081 2111

 

Teisingumo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m. 

 

Ministerijos patarėjas 1     1848  
Patarėjas 1       2439
Vyriausiasis specialistas 19 1778 1791 1882 1868

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-17