Informacija savivaldybėms

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS KANCLERIO POTVARKIS DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖMS PIRMINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO, CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO TVARKYMO IR DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBĖS REGISTRAMS FUNKCIJOMS ATLIKTI 2021 METAIS, PASKIRSTYMO

Lėšų, skirtų pirminės teisinės pagalbos teikimo, civilinės būklės aktų registravimo ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijoms atlikti 2021 metais, paskirstymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS KANCLERIO POTVARKIS DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖMS PIRMINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO, CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO TVARKYMO IR DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBĖS REGISTRAMS FUNKCIJOMS ATLIKTI 2020 METAIS, PASKIRSTYMO

Lėšos, skirtos savivaldybėms deleguotų funkcijų atlikimui (2019 m. gruodžio 31 d.  potvarkio Nr. 2R-10 priedas)

2019 m. lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Lėšos, skirtos savivaldybėms deleguotų funkcijų atlikimui (2018 m. gruodžio 21 d. potvarkio Nr. 2R-10 priedas)

2018 m. lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS KANCLERIO POTVARKIS DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖMS PIRMINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO, CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO, GYVENTOJŲ REGISTRO TVARKYMO IR DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBĖS REGISTRAMS, GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO DUOMENŲ IR GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITOS DUOMENŲ TVARKYMO FUNKCIJOMS ATLIKTI 2018 METAIS, PASKIRSTYMO

Lėšos, skirtos savivaldybėms deleguotų funkcijų atlikimui (2017 m. gruodžio 21 d. potvarkio Nr. 2R-18 priedas)

Nepanaudotas valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas, skirtas savivaldybių biudžetams iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai patvirtintų asignavimų pirminei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti, civilinės būklės aktams registruoti, Lietuvos Respublikos gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti, savivaldybės privalo grąžinti į ministerijos sąskaitą Nr. LT574010051004670211, esančią Luminor Bank AS, metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki sausio 5 d. Mokėjimo nurodyme prašome nurodyti, kuriai Teisingumo ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti dotacijos nebuvo panaudotos:

- D1_TM – civilinės būklės aktams registruoti;
- D2_TM –valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti;
- D3_TM –Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti;
- D4_TM – gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13