Plėtros programos

Teisingumo ministerija yra atsakinga už šių 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano uždavinių įgyvendinimą: 1.9 uždavinio „Skatinti intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą“, 8.1 uždavinio „Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą“ ir 8.2 uždavinio „Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą“. Šiems uždaviniams įgyvendinti yra parengtos ir patvirtintos 2 plėtros programos: 2021-2030 m. intelektinės nuosavybės plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 950 ir 2021-2030 m. teisingumo sistemos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 861.

 

Aktualius plėtros programų projektus rasite žemiau pateiktose nuorodose ↓