Plėtros programų rengimas

Teisingumo ministerija yra atsakinga už šių 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano uždavinių įgyvendinimą: 1.9 uždavinio „Skatinti intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą“, 8.1 uždavinio „Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą“, 8.2 uždavinio „Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą“ ir 8.3 uždavinio „Tobulinti korupcijos prevencijos sistemą“. Šiems uždaviniams įgyvendinti rengiamos 3 plėtros programos. 

Informacija apie Plėtros programos rengimą

2021–2030 M. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS PLĖTROS PROGRAMA

2021–2030 M. TEISINGUMO SISTEMOS PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTAS

2021–2030 M. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS PLĖTROS PROGRAMOS PAGRINDIMAS