Plėtros programų rengimas

Teisingumo ministerija yra atsakinga už šių 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano uždavinių įgyvendinimą: 1.9 uždavinio „Skatinti intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą“, 8.1 uždavinio „Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą“ ir 8.2 uždavinio „Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą“. Šiems uždaviniams įgyvendinti Teisingumo ministerija rengia 2 plėtros programas: 2021-2030 m. intelektinės nuosavybės plėtros programą ir 2021-2030 m. teisingumo sistemos plėtros programą. Abiem plėtros programoms pritarė Finansų ministerija ir jos yra pateiktos Vyriausybei.

 

Aktualius plėtros programų projektus rasite žemiau pateiktose nuorodose ↓