Plėtros programų rengimas

Teisingumo ministerija yra atsakinga už šių 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano uždavinių įgyvendinimą: 1.9 uždavinio „Skatinti intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą“, 8.1 uždavinio „Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą“, 8.2 uždavinio „Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą“ ir 8.3 uždavinio „Tobulinti korupcijos prevencijos sistemą“. Šiems uždaviniams įgyvendinti šiuo metu rengiamos 2 plėtros programos. 

Teisingumo ministerija š. m. gegužės 21 d. 10-12 val. organizuoja rengiamų Plėtros programų viešą aptarimą Teams platformoje. Į renginį galite registruotis iki gegužės 19 d.  paspaudus šią nuorodą. Prisijungimo nuorodos bus pateiktos užsiregistravusiems dalyviams gegužės 20 d.

Plėtros programų projektus rasite žemiau pateiktose nuorodose ↓