Priemonės

2021-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS PLĖTROS PROGRAMOS PRIEMONĖS

Pažangos priemonės kodas

Pažangos priemonė

Priemonės rengimo statusas

13-001-01-10-01

Sukurti ir įveiklinti IN apsaugos paskatų sistemą

Parengta

13-001-01-10-02

Didinti informuotumą skatinant IN apsaugą

Nepradėta rengti

13-001-01-10-03

Didinti IN apsaugos sistemos prieinamumą

Nepradėta rengti

13-001-01-10-04

Stiprinti IN teisių gynimo sistemą

Nepradėta rengti

 

_______________________________

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-14