COVID-19: dažniausiai užduodami klausimai

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI: naujieji Vyriausybės reikalavimai

 

Kokiu būdu leidžiama organizuoti santuokų ceremonijas?

Nuo liepos 1 d., Lietuvoje karantiną pakeitus ekstremalios situacijos režimui, keičiasi ir santuokų registravimo reikalavimai. Santuokos registracijos ceremonijos dalyviams atsiranda daugiau laisvių.

Nuo šiol santuokos registravimo ceremonijos dalyvių skaičius nėra ribojamas. Be to, santuoką registruojant atviroje erdvėje, joje dalyvaujantiems asmenims nėra privalu dėvėti veido apsaugos priemonių.

Tačiau tuokiantis uždarose viešose erdvėse, veido apsaugos priemonių dėvėjimas privalomas visiems ceremonijos dalyviams, išskyrus vaikus iki 6 metų bei neįgaliuosius, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. O tuokiantis uždarose privačiose erdvėse – veido apsaugos priemonės būtinos tik civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojams.

Kaip ir anksčiau, organizuojant santuokų ceremonijas, svarbu laikytis ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyto asmenų srautų valdymo, būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.

   
Kokia šiuo metu galioja tvarka dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo į Lietuvą sudaryti santuokos?

Nuo birželio 1-os trečiųjų šalių piliečiai atvykti į Lietuvą santuokos sudarymui gali paprasčiau. ES registruotomis vakcinomis pasiskiepijusiems užsienio šalių piliečiams pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija skiepijimo schemą, teisingumo ministro leidimas atvykti į Lietuvą nėra reikalingas.

Norintys atvykti asmenys su savimi turi turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) yra baigtas.

Dokumentai apie atliktą vakcinaciją turi būti parengti viena iš oficialių ES kalbų.

Prieš atvykstant į Lietuvą, ne anksčiau nei 48 val. iki kelionės pradžios, privaloma užpildytą anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.

Nevakcinuotiems trečiųjų šalių piliečiams, norintiems atvykti į mūsų šalį susituokti, kaip ir anksčiau, privalu gauti teisingumo ministro leidimą. 

Norint gauti teisingumo ministro leidimą, reikia Teisingumo ministerijai pateikti užsienietį kviečiančio asmens (savo) arba paties užsieniečio prašymą, į Lietuvą ketinančio atvykti užsieniečio asmens tapatybę patvirtinančio galiojančio dokumento kopiją ir prašymo tuoktis padavimą bei nustatytą santuokos registravimo datą patvirtinančius dokumentus iš civilinės metrikacijos įstaigos.

Informaciją, kurią svarbu žinoti ir pateikti prašyme, rasite čia. 

   
Kokia šiuo metu galioja tvarka dėl  Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių atvykimo į Lietuvą sudaryti santuokos? Užsieniečiams, norintiems atvykti į Lietuvą iš Europos ekonominės erdvės valstybių bei Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), draudimas atvykti netaikomas.  
   
Kokios numatomos įkalintųjų lankymo naujovės?

Įkalintųjų lankymas

Nuo liepos 1 d. Lietuvos Respublikoje panaikinus karantino režimą, tačiau liekant galioti ekstremaliajai situacijai, į trumpalaikius ir ilgalaikius kontaktinius pasimatymus atvykstantiems asmenims taikomi apribojimai, numatantys, kad į pasimatymus įleidžiami tik lankytojai, turintys galiojantį Galimybių pasą ar atitinkantys jo suteikimo kriterijus ir atvykimo metu pateikę tai patvirtinančius dokumentus.

Į ilgalaikius ir trumpalaikius kontaktinius pasimatymus pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose gali atvykti asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. Yra pasiskiepiję Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos vakcina:

- praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

- praėjus 4 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

- praėjus 4 savaitėms po pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip praėjus 12 savaičių;

- po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą.

2. Persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas).

3. Turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, atliktą COVID-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą) ir gautą neigiamą atsakymą.

Į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne daugiau kaip du pilnamečiai asmenys, arba vienas pilnametis ir du nepilnamečiai. Vaikams iki 16 metų Galimybių pasas nėra privalomas.

Trumpalaikių kontaktinių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose privaloma dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), vaikams iki 6 metų.

   
Kokia situacija įkalinimo įstaigose? Visą informaciją rasite: https://bit.ly/3aGucfg
   

 

Ar išsituokę ir kartu negyvenantys asmenys, turintys bendrų nepilnamečių vaikų yra laikomi vienu namų ūkiu?

Šeimos santykiai

Ne, nėra. 

   

Kas yra laikoma šeimos nariais?

Šeimos nariais yra laikomi santuoką arba partnerystę įregistravę asmenys, vaikai arba įvaikiai, taip pat sutuoktinio arba partnerio nepilnamečiai vaikai, tėvai arba įtėviai bei globėjai.
   
Ar išsituokęs vienas iš tėvų ir jo vaikai yra laikomi šeima? Taip. Nepaisant to, kad asmuo ir jo vaikai gyvena skyrium, jie yra laikomi šeima, o vaikai, net ir išsituokus tėvams – laikomi kiekvieno iš išsituokusių tėvų šeimos nariais.
   
Ar išsituokęs tėtis ar mama gali karantino metu susitikti su nepilnamečiu vaiku, kuris negyvena kartu? Gali. Tokiu atveju nėra taikomas Vyriausybės nutarimu priimtas draudimas dėl artimų kontaktų ir nepilnametis vaikas gali susitikti tiek su santuoką nutraukusiu tėčiu, tiek mama.
   
Ar išsituokęs vienas iš tėvų gali lankyti savo nepilnametį vaiką, gyvenantį kitoje savivaldybėje? Gali. Atskirai gyvenančių tėvų bendravimas su  nepilnamečiu vaiku yra jų teisė ir pareiga, o bendrauti su abiem tėvais – yra nepilnamečio vaiko interesus atliepianti teisė.
   
Kaip pateikti prašymą registruoti vaiko gimimą?

Prašymai dėl civilinės metrikacijos paslaugų suteikimo priimami registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis.

Dokumentai asmenims siunčiami registruotu paštu, per kurjerį (kai asmenys šią paslaugą iš anksto apmoka), o elektroniniai dokumentai – elektroniniu paštu. 

   
Kokiais atvejais pačiam žmogui nereikia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą? Civilinės metrikacijos įstaigos savo iniciatyva registruoja ir dėl jų gyventojams nebūtina kreiptis dėl tėvystės pripažinimo, kai prieš tai buvo atlikta procedūra pas notarą, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo; įvaikinimo; bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą; santuokos nutraukimo; Lietuvoje mirusio asmens; įsiteisėjusio teismo sprendimo, susijusio su civilinės būklės aktų registravimu, išskyrus santuokos nutraukimą. 
teismo posėdžiai ir teismų darbas, siekiant užtikrinti teismų veiklos tęstinumą, nebus stabdomi, todėl gyventojai turės galimybę vykti į teismus ir teisėsaugos institucijas. 
   
Kaip karantino laiku organizuojamas teismų darbas?

Teismų veikla

Karantino metu visos teismo funkcijos vykdomos nuotoliniu būdu. Išimtys taikomos, kai gyventojai, atlikdami savo pilietines pareigas privalo užtikrinti procesines teises, pavyzdžiui, susipažinti su bylos medžiaga, o jų dalyvavimas teismo posėdžiuose yra būtinas. Galimybė teismo posėdį organizuoti fiziškai įvertinama individualiai atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes.
Teisėjų, teismo personalo darbas ir lankytojų aptarnavimas turi būti organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje.

   
Ar galima vykti į teismą kitos savivaldybės teritorijoje? Galima. 
   
Kokių taisyklių reikia laikytis atvykus į teismą? Teismo posėdžio metu visi posėdžio dalyviai privalo tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones, laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, posėdžių salėje turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai, per posėdį skelbiamų pertraukų metu ir po posėdžių patalpos turi būti išvėdinamos, po posėdžių liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami.
Teismo lankytojų aptarnavimui turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m. atstumas. Teismo patalpose, bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose, pavyzdžiui, kabinetuose, kuriuose dirba daugiau nei po vieną darbuotoją, turi būti dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės.
   
Kaip šiuo laiku organizuojama notarų veikla?

Notarų veikla

Notariniai veiksmai atliekami notaro biure, užtikrinant ne mažesnio nei 2 m. atstumo, sveikatos saugos ir higienos, aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Notarai turi priimti tik iš anksto užsiregistravusius klientus.

Notaro biure darbas, kai veiklą vykdo daugiau nei vienas notaras, jei įmanoma, veikla organizuojama daliniu nuotoliniu būdu, rotacijos principu.

   

Ar galima vykti notarinių paslaugų į kitą savivaldybę?

Galima. Tuomet notaras, kliento prašymu, turi elektroniniu paštu pateikti informaciją apie notarinio veiksmo vietą, datą ir laiką.

   

Kokių taisyklių reikia laikytis kai neatidėliotinai būtina vykti pas notarą gyvenamojoje savivaldybėje?

Klientai dėl notaro paslaugų turi nuotoliniu būdu (telefonu ar elektroniniu paštu) susitarti iš anksto.

Į notaro biurą sutartu laiku turi atvykti tik notarinio veiksmo šalys be lydinčių asmenų. Lydintys asmenys gali dalyvauti tik esant objektyvioms aplinkybėms.

Reikalavimai dėl atitinkamo paslaugos teikimo ploto ar vienu metu aptarnaujamų asmenų (šeimų/namų ūkių) skaičiaus, teikiant notarines paslaugas, netaikomi, tačiau turi būti laikomasi nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo ir kt. reikalavimų.

Priimami tik klientai, dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, o turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių - notaro biure neaptarnaujami.

                                               

 

Kaip karantino metu paslaugas teikia antstoliai?                                                  

Antstolių veikla

Nuotoliniu būdu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-02