COVID-19: dažniausiai užduodami klausimai

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI: naujieji Vyriausybės karantino reikalavimai

Ar išsituokę ir kartu negyvenantys asmenys, turintys bendrų nepilnamečių vaikų yra laikomi vienu namų ūkiu? Ne, nėra. 
   

Kas yra laikoma šeimos nariais?

Šeimos nariais yra laikomi santuoką arba partnerystę įregistravę asmenys, vaikai arba įvaikiai, taip pat sutuoktinio arba partnerio nepilnamečiai vaikai, tėvai arba įtėviai bei globėjai.
   
Ar išsituokęs vienas iš tėvų ir jo vaikai yra laikomi šeima? Taip. Nepaisant to, kad asmuo ir jo vaikai gyvena skyrium, jie yra laikomi šeima, o vaikai, net ir išsituokus tėvams – laikomi kiekvieno iš išsituokusių tėvų šeimos nariais.
   
Ar išsituokęs tėtis ar mama gali karantino metu susitikti su nepilnamečiu vaiku, kuris negyvena kartu? Gali. Tokiu atveju nėra taikomas Vyriausybės nutarimu priimtas draudimas dėl artimų kontaktų ir nepilnametis vaikas gali susitikti tiek su santuoką nutraukusiu tėčiu, tiek mama.
   
Ar išsituokęs vienas iš tėvų gali lankyti savo nepilnametį vaiką, gyvenantį kitoje savivaldybėje? Gali. Atskirai gyvenančių tėvų bendravimas su  nepilnamečiu vaiku yra jų teisė ir pareiga, o bendrauti su abiem tėvais – yra nepilnamečio vaiko interesus atliepianti teisė.
   
Kokius dokumentus turi turėti nepilnametį vaiką kitame mieste norintis aplankyti išsituokęs tėtis ar mama? Išsituokę tėvas ar mama, vykdami pas nepilnametį vaiką į kitą savivaldybę, su savimi turėtų pasiimti vaiko gimimo liudijimą (jo kopiją), teismo sprendimą ar sutartį (ar kopijas), kur būtų numatyta bendravimo su vaiku tvarka bei gyvenamųjų vietų adresus patvirtinančius dokumentus.
   
Kokiu būdu leidžiama organizuoti santuokų ceremonijas? Registruojant santuoką gali dalyvauti ne daugiau 5 asmenų, neskaitant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo. Ceremonija turi trukti ne ilgiau nei 15 minučių. Ji organizuojama tik civilinės metrikacijos įstaigos patalpose ir visiems dalyviams dėvint veido kaukes. 
   
Kaip pateikti prašymą registruoti vaiko gimimą?

Prašymai dėl civilinės metrikacijos paslaugų suteikimo priimami registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis.

Dokumentai asmenims siunčiami registruotu paštu, per kurjerį (kai asmenys šią paslaugą iš anksto apmoka), o elektroniniai dokumentai – elektroniniu paštu. 

   
Kokiais atvejais pačiam žmogui nereikia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą? Civilinės metrikacijos įstaigos savo iniciatyva registruoja ir dėl jų gyventojams nebūtina kreiptis dėl tėvystės pripažinimo, kai prieš tai buvo atlikta procedūra pas notarą, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo; įvaikinimo; bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą; santuokos nutraukimo; Lietuvoje mirusio asmens; įsiteisėjusio teismo sprendimo, susijusio su civilinės būklės aktų registravimu, išskyrus santuokos nutraukimą. 
teismo posėdžiai ir teismų darbas, siekiant užtikrinti teismų veiklos tęstinumą, nebus stabdomi, todėl gyventojai turės galimybę vykti į teismus ir teisėsaugos institucijas. 
   
Kaip karantino laiku organizuojamas teismų darbas? Karantino metu visos teismo funkcijos vykdomos nuotoliniu būdu. Išimtys taikomos, kai gyventojai, atlikdami savo pilietines pareigas privalo užtikrinti procesines teises, pavyzdžiui, susipažinti su bylos medžiaga, o jų dalyvavimas teismo posėdžiuose yra būtinas. Galimybė teismo posėdį organizuoti fiziškai įvertinama individualiai atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes.
Teisėjų, teismo personalo darbas ir lankytojų aptarnavimas turi būti organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje.
   
Ar galima vykti į teismą kitos savivaldybės teritorijoje? Galima. Asmenims vykstant į teismus ar teisėsaugos institucijas, apribojimas palikti gyvenamąją vietą ar vykti į kitos savivaldybės teritoriją nėra taikomas, kadangi tai yra išvykimas dėl pagrįstų priežasčių.
   
Kokių taisyklių reikia laikytis atvykus į teismą? Teismo posėdžio metu visi posėdžio dalyviai privalo tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones, laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, posėdžių salėje turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai, per posėdį skelbiamų pertraukų metu ir po posėdžių patalpos turi būti išvėdinamos, po posėdžių liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami.
Teismo lankytojų aptarnavimui turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m. atstumas. Teismo patalpose, bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose, pavyzdžiui, kabinetuose, kuriuose dirba daugiau nei po vieną darbuotoją, turi būti dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės.
   
Kaip šiuo laiku organizuojama notarų veikla?

Notariniai veiksmai atliekami notaro biure, užtikrinant ne mažesnio nei 2 m. atstumo, sveikatos saugos ir higienos, aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Notarai turi priimti tik iš anksto užsiregistravusius klientus.

Notaro biure darbas, kai veiklą vykdo daugiau nei vienas notaras, jei įmanoma, veikla organizuojama daliniu nuotoliniu būdu, rotacijos principu.

   

Ar galima vykti notarinių paslaugų į kitą savivaldybę?

Galima tik tuomet, kai notarinio veiksmo atidėti dėl objektyviai pagrįstų priežasčių yra neįmanoma. Tuomet notaras, kliento prašymu, turi elektroniniu paštu pateikti informaciją apie notarinio veiksmo vietą, datą ir laiką.

   

Kokių taisyklių reikia laikytis kai neatidėliotinai būtina vykti pas notarą gyvenamojoje savivaldybėje?

Klientai dėl notaro paslaugų turi nuotoliniu būdu (telefonu ar elektroniniu paštu) susitarti iš anksto.

Į notaro biurą sutartu laiku turi atvykti tik notarinio veiksmo šalys be lydinčių asmenų. Lydintys asmenys gali dalyvauti tik esant objektyvioms aplinkybėms.

Reikalavimai dėl atitinkamo paslaugos teikimo ploto ar vienu metu aptarnaujamų asmenų (šeimų/namų ūkių) skaičiaus, teikiant notarines paslaugas, netaikomi, tačiau turi būti laikomasi nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo ir kt. reikalavimų.

Priimami tik klientai, dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, o turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių - notaro biure neaptarnaujami.

   

Kaip karantino metu paslaugas teikia antstoliai?

Nuotoliniu būdu.

   

Ar galiu lankyti kalintį šeimos narį?

Ne, trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai su nuteistaisiais (suimtaisiais) yra sustabdyti. Nuteistojo ar suimtojo pageidavimu, vienas trumpalaikis pasimatymas keičiamas trimis vaizdo ar telefoniniais skambučiais.                                                                                                                                                        

   
Kokia situacija įkalinimo įstaigose? Visą informaciją rasite:https://bit.ly/3aGucfg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22