COVID-19: dažniausiai užduodami klausimai

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI: naujieji Vyriausybės karantino reikalavimai

 

Kokiu būdu leidžiama organizuoti santuokų ceremonijas?

Santuokų sudarymas

Šiuo metu organizuoti santuokos registravimo ceremonijas galima ir sutuoktinių pasirinktose atvirose erdvėse. Organizuojant atvirose erdvėse, dalyvių skaičius neribojamas.

Rengiant santuokos ceremoniją uždarose patalpose (tiek sutuoktinių pasirinktoje vietoje, tiek civilinės metrikacijos įstaigos patalpose) turi būti ne daugiau nei 10 asmenų (neįskaitant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo).

Ceremoniją organizuojant uždarose patalpose, neribotas asmenų skaičius gali dalyvauti tik tuomet, kai visi ceremonijos dalyviai turi „Galimybių pasą“ (civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojui reikalavimas turėti „Galimybių pasą“ netaikomas).

Jei bent vienas ceremonijos dalyvis, išskyrus civilinės metrikacijos įstaigos darbuotoją, šio dokumento neturėtų, reikėtų apsiriboti 10-čia asmenų (neįskaitant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo). 
 

   
Kokia šiuo metu galioja tvarka dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo į Lietuvą sudaryti santuokos?

Nuo birželio 1-os trečiųjų šalių piliečiai atvykti į Lietuvą santuokos sudarymui gali paprasčiau. ES registruotomis vakcinomis pasiskiepijusiems užsienio šalių piliečiams pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija skiepijimo schemą, teisingumo ministro leidimas atvykti į Lietuvą nėra reikalingas.

Norintys atvykti asmenys su savimi turi turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) yra baigtas.

Dokumentai apie atliktą vakcinaciją turi būti parengti viena iš oficialių ES kalbų.

Prieš atvykstant į Lietuvą, ne anksčiau nei 48 val. iki kelionės pradžios, privaloma užpildytą anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.

Nevakcinuotiems trečiųjų šalių piliečiams, norintiems atvykti į mūsų šalį susituokti, kaip ir anksčiau, privalu gauti teisingumo ministro leidimą. 

Norint gauti teisingumo ministro leidimą, reikia Teisingumo ministerijai pateikti užsienietį kviečiančio asmens (savo) arba paties užsieniečio prašymą, į Lietuvą ketinančio atvykti užsieniečio asmens tapatybę patvirtinančio galiojančio dokumento kopiją ir prašymo tuoktis padavimą bei nustatytą santuokos registravimo datą patvirtinančius dokumentus iš civilinės metrikacijos įstaigos.

Informaciją, kurią svarbu žinoti ir pateikti prašyme, rasite čia. 

   
Kokia šiuo metu galioja tvarka dėl  Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių atvykimo į Lietuvą sudaryti santuokos? Užsieniečiams, norintiems atvykti į Lietuvą iš Europos ekonominės erdvės valstybių bei Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), draudimas atvykti netaikomas.  
   
Kokios numatomos įkalintųjų lankymo naujovės?

Įkalintųjų lankymas

Nuo 2021 m. gegužės 3 d. leidžiami kontaktiniai ilgalaikiai bei trumpalaikiai pasimatymai su suimtaisiais ir nuteistaisiais, tačiau juose gali dalyvauti tik Covid-19 persirgę arba pasiskiepiję lankytojai.

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai kontaktiniai pasimatymai vykdomi užtikrinant nustatytus asmenų srautų valdymo, higienos ir kitus būtinus reikalavimus. Plačiau: https://bit.ly/3t1zVC5

Nuo gegužės 24 d. atveriama nauja galimybė aplankyti įkalintuosius kontaktiniu būdu ir tiems artimiesiems, kurie ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento turės atliktą Covid-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą) ir gautą neigiamą atsakymą, taip pat vaikams iki 16 metų. Plačiau: https://bit.ly/3hkjhvq

   
Kokia situacija įkalinimo įstaigose? Visą informaciją rasite: https://bit.ly/3aGucfg
   

 

Ar išsituokę ir kartu negyvenantys asmenys, turintys bendrų nepilnamečių vaikų yra laikomi vienu namų ūkiu?

Šeimos santykiai

Ne, nėra. 

   

Kas yra laikoma šeimos nariais?

Šeimos nariais yra laikomi santuoką arba partnerystę įregistravę asmenys, vaikai arba įvaikiai, taip pat sutuoktinio arba partnerio nepilnamečiai vaikai, tėvai arba įtėviai bei globėjai.
   
Ar išsituokęs vienas iš tėvų ir jo vaikai yra laikomi šeima? Taip. Nepaisant to, kad asmuo ir jo vaikai gyvena skyrium, jie yra laikomi šeima, o vaikai, net ir išsituokus tėvams – laikomi kiekvieno iš išsituokusių tėvų šeimos nariais.
   
Ar išsituokęs tėtis ar mama gali karantino metu susitikti su nepilnamečiu vaiku, kuris negyvena kartu? Gali. Tokiu atveju nėra taikomas Vyriausybės nutarimu priimtas draudimas dėl artimų kontaktų ir nepilnametis vaikas gali susitikti tiek su santuoką nutraukusiu tėčiu, tiek mama.
   
Ar išsituokęs vienas iš tėvų gali lankyti savo nepilnametį vaiką, gyvenantį kitoje savivaldybėje? Gali. Atskirai gyvenančių tėvų bendravimas su  nepilnamečiu vaiku yra jų teisė ir pareiga, o bendrauti su abiem tėvais – yra nepilnamečio vaiko interesus atliepianti teisė.
   
Kaip pateikti prašymą registruoti vaiko gimimą?

Prašymai dėl civilinės metrikacijos paslaugų suteikimo priimami registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis.

Dokumentai asmenims siunčiami registruotu paštu, per kurjerį (kai asmenys šią paslaugą iš anksto apmoka), o elektroniniai dokumentai – elektroniniu paštu. 

   
Kokiais atvejais pačiam žmogui nereikia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą? Civilinės metrikacijos įstaigos savo iniciatyva registruoja ir dėl jų gyventojams nebūtina kreiptis dėl tėvystės pripažinimo, kai prieš tai buvo atlikta procedūra pas notarą, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo; įvaikinimo; bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą; santuokos nutraukimo; Lietuvoje mirusio asmens; įsiteisėjusio teismo sprendimo, susijusio su civilinės būklės aktų registravimu, išskyrus santuokos nutraukimą. 
teismo posėdžiai ir teismų darbas, siekiant užtikrinti teismų veiklos tęstinumą, nebus stabdomi, todėl gyventojai turės galimybę vykti į teismus ir teisėsaugos institucijas. 
   
Kaip karantino laiku organizuojamas teismų darbas?

Teismų veikla

Karantino metu visos teismo funkcijos vykdomos nuotoliniu būdu. Išimtys taikomos, kai gyventojai, atlikdami savo pilietines pareigas privalo užtikrinti procesines teises, pavyzdžiui, susipažinti su bylos medžiaga, o jų dalyvavimas teismo posėdžiuose yra būtinas. Galimybė teismo posėdį organizuoti fiziškai įvertinama individualiai atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes.
Teisėjų, teismo personalo darbas ir lankytojų aptarnavimas turi būti organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje.

   
Ar galima vykti į teismą kitos savivaldybės teritorijoje? Galima. 
   
Kokių taisyklių reikia laikytis atvykus į teismą? Teismo posėdžio metu visi posėdžio dalyviai privalo tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones, laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, posėdžių salėje turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai, per posėdį skelbiamų pertraukų metu ir po posėdžių patalpos turi būti išvėdinamos, po posėdžių liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami.
Teismo lankytojų aptarnavimui turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m. atstumas. Teismo patalpose, bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose, pavyzdžiui, kabinetuose, kuriuose dirba daugiau nei po vieną darbuotoją, turi būti dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės.
   
Kaip šiuo laiku organizuojama notarų veikla?

Notarų veikla

Notariniai veiksmai atliekami notaro biure, užtikrinant ne mažesnio nei 2 m. atstumo, sveikatos saugos ir higienos, aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Notarai turi priimti tik iš anksto užsiregistravusius klientus.

Notaro biure darbas, kai veiklą vykdo daugiau nei vienas notaras, jei įmanoma, veikla organizuojama daliniu nuotoliniu būdu, rotacijos principu.

   

Ar galima vykti notarinių paslaugų į kitą savivaldybę?

Galima. Tuomet notaras, kliento prašymu, turi elektroniniu paštu pateikti informaciją apie notarinio veiksmo vietą, datą ir laiką.

   

Kokių taisyklių reikia laikytis kai neatidėliotinai būtina vykti pas notarą gyvenamojoje savivaldybėje?

Klientai dėl notaro paslaugų turi nuotoliniu būdu (telefonu ar elektroniniu paštu) susitarti iš anksto.

Į notaro biurą sutartu laiku turi atvykti tik notarinio veiksmo šalys be lydinčių asmenų. Lydintys asmenys gali dalyvauti tik esant objektyvioms aplinkybėms.

Reikalavimai dėl atitinkamo paslaugos teikimo ploto ar vienu metu aptarnaujamų asmenų (šeimų/namų ūkių) skaičiaus, teikiant notarines paslaugas, netaikomi, tačiau turi būti laikomasi nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo ir kt. reikalavimų.

Priimami tik klientai, dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, o turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių - notaro biure neaptarnaujami.

                                               

 

Kaip karantino metu paslaugas teikia antstoliai?                                                  

Antstolių veikla

Nuotoliniu būdu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-21