Viešosios konsultacijos

Konsultuojantis su visuomene ir socialiniais partneriais Teisingumo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos siekia sužinoti visuomenės ir tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui bei kito tipo sprendimui.

Kodėl tai svarbu?

Viešosios konsultacijos įgalina visuomenę dalyvauti sprendimų priėmime, subalansuoja visuomenės nuomonę, užtikrina sprendimų tvarumą ir informuoja piliečius apie šaliai svarbius sprendimus.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė ir pateikė viešosioms konsultacijoms Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gaires.

Kodėl tai svarbu?

Neretai kyla klausimų, ar tam tikri prašymai dėl asmens duomenų teikimo gali būti vykdomi, kokiais kriterijais reiktų vadovautis, vertinant prašymų teisėtumą ir pagrįstumą, kokia informacija prašyme turi būti nurodyta, kaip duomenų valdytojui užtikrinti asmens duomenų paslapties išsaugojimą, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems teisinio pagrindo su jais susipažinti. Taigi, gairėse aptariami pagrindiniai aspektai, į kuriuos turėtų atsižvelgti prašymus gavę duomenų valdytojai ir tvarkytojai.

Tikslas – padėti duomenų valdytojams ir tvarkytojams geriau suprasti, kaip reiktų vertinti gaunamus prašymus dėl asmens duomenų teikimo.

Kviečiame susipažinti su Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo projektu.

Viešosios konsultacijos laikas – iki rugsėjo 13 d.

Metodas – elektroninė apklausa.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame – el. p. margarita.valciuke@ada.lt.

Viešosios konsultacijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik informacijai sužinoti ir valdyti.

Rezultatų panaudojimas – viešosios konsultacijos metu gauti geriausi pasiūlymai bus panaudoti rengiant Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gaires.
 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė ir pateikė viešosioms konsultacijoms Įmonei privalomų taisyklių patvirtinimo tvarkos aprašą.

Kodėl tai svarbu?

Šiuo tvarkos aprašu siekiama aprašyti procesą, kaip organizacijos turi kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, norėdamos pasinaudoti Bendrojo duomenų apsaugos reglamente įtvirtintu asmens duomenų perdavimo iš Europos Sąjungos į trečiąsias valstybes mechanizmu – įmonei privalomomis taisyklėmis, ir kaip šios taisyklės yra tvirtinamos.

Tikslas – gauti pasiūlymus kaip organizacijos turi kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, norėdamos pasinaudoti asmens duomenų perdavimo iš ES į trečiąsias valstybes mechanizmu.

Kviečiame susipažinti su teisės akto projekto nuoroda Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Laikas – iki rugpjūčio 18 d.

Metodas – elektroninė apklausa.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame – el. p. ada@ada.lt.

Viešosios konsultacijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik informacijai sužinoti ir valdyti.

Rezultatų panaudojimas – viešosios konsultacijos metu gauti geriausi pasiūlymai bus panaudoti rengiant Įmonei privalomų taisyklių patvirtinimo tvarkos aprašą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-17