Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: