Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

•    Organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir teisingumo ministro pavedimai.

•    Teisingumo ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja teisingumo ministrui pavestų valdymo sričių Vyriausybės įstaigų, taip pat įstaigų prie Teisingumo ministerijos veiklą.

•    Teisingumo ministro pavedimu atstovauja teisingumo ministrui – pristato ir aptaria teisingumo ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose.

•    Organizuoja ir kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus.

•    Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis.

•    Organizuoja ir kontroliuoja, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rengiami ir derinami teisės aktų ir programų projektai atitinka teisingumo ministro valdymo srities politines nuostatas.

•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.