Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: