Pareigų aprašymas Spausdinti

Užtikrindamas tinkamą Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: